Leesbaarheid:

Importeur of handelsagent

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Zelfstandig of als tussenpersoon handelen?

U wilt gaan importeren, maar hoe pakt u dat aan? U kunt producten direct inkopen en in Nederland proberen te verkopen, maar u kunt ook als tussenpersoon optreden en voor een buitenlandse opdrachtgever Nederlandse klanten zoeken.

Importeur

Als importeur koopt u zelf goederen in bij een buitenlandse leverancier. Het voordeel is dat u veel meer invloed heeft op de goederen. Kiest u een andere verpakking? Of wilt u de producten nog bewerken? Dat kan allemaal. Om producten in te kopen, heeft u wel voldoende financiën nodig.

Stel dat u de goederen niet allemaal verkoopt? Of dat de goederen beschadigd bij u worden afgeleverd? De risico’s liggen bij u. Daar tegenover staat dat u zelf de verkoopprijs bepaalt en dus meer winst kan maken dan een handelsagent. Die krijgt namelijk een vast percentage van de omzet.

Handelsagent

Het werk van een handelsagent bestaat vooral uit communiceren. U spreekt de taal en kent de cultuur. Met uw product- en marktkennis kunt u bemiddelen tussen buitenlandse fabrikant en binnenlandse klant. Voor die rol krijgt u provisie: dit kan een percentage van de omzet zijn, maar ook een vast bedrag per transactie of verkochte eenheid. Wat dit percentage is, ligt aan uw branche en onderlinge afspraken.

Als tussenpersoon koopt u goederen niet zelf in. U heeft dus geen groot startkapitaal nodig. En stel dat de geïmporteerde producten niet worden verkocht, loopt u geen financieel risico.

Leg afspraken vast

Welke manier van importeren u ook kiest, zorg dat u afspraken schriftelijk vastlegt. De brancheorganisatie Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs en de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland hebben hier modelcontracten voor, die u als basis kunt gebruiken.

  • Een importeur heeft een importeurscontract of distributieovereenkomst nodig.
  • Een handelsagent of een buitenlandse principaal stelt een agentuurovereenkomst op.

Downloads

Handige link