Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van twaalf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk delen de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving. De verenigingen hebben gezamenlijk bijna 50.000 leden (NB: deze leden zijn soms bij meerdere verenigingen aangesloten).

De professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen e verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Fris je kennis rond PTSS en psychose op!

Nieuw: toolkits samen beslissen bij PTSS en Psychose!

P3NL is betrokken bij de Zinnige Zorg-trajecten PTSS en psychose. We werken samen met andere beroeps- en brancheorganisaties, MIND en ZN mee aan het plan van aanpak voor meer CGT bij psychose (CGTp) en meer evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS.

Om deze twee acties te laten slagen, is het belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden bij CGTp en traumagerichte behandeling bij PTSS bijhouden. Op veel plekken is hiervoor materiaal te vinden. In dit dossier zetten we het op een rijtje.

Lees verder

Denk mee: welke kwaliteitsstandaarden zijn toe aan herziening?

Kwaliteitsstandaarden omschrijven goede zorg gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen van patiënten, naasten en professionals. Om de vier jaar beoordeelt Akwa GGZ of een kwaliteitsstandaard nog actueel en bruibaar is. Via een enquete kunnen patiënten en naasten, professionals en wetenschappers/onderzoekers nu hun mening geven over zes verschillende standaarden. De enquête gaat over vragen als: is de inhoud nog actueel, zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten en sluit de standaard nog genoeg aan bij de praktijk? Invullen duurt 5 tot 15 minuten en kan t/m 31 maart.

Naar website

Nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor psychologen

Op 2 februari gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe, geactualiseerde modelovereenkomsten voor psychotherapeuten, klinisch (neuro-) psychologen en gz-psychologen, opgesteld en voorgelegd door P3NL, NIP en LVVP i.s.m. VvAA. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomsten wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen.

Lees verder
Meer nieuws…