Leesbaarheid:

Stakeholders

Informatie

Kennisagenda P3NL - Kwaliteit van psychologische en pedagogische zorg verbeteren door onderzoek
Meer aandacht voor de persoon en minder aandacht voor de stoornis

P3NL is een koepelvereniging die dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen vertegenwoordigt, waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten. Deze drie beroepsgroepen dragen gezamenlijk aan de geestelijke gezondheidszorg bij, zodat zoveel mogelijk mensen geestelijk gezond zijn en kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. 

Belang van evidence based werken
P3NL ziet het als één van haar kerntaken om het belang van evidence based werken uit te dragen, juist omdat evidence based werken leidt tot een betere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunnen we de zorg voor álle cliënten verbeteren? En welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? Het beantwoorden van deze vragen vraagt om wetenschappelijke kennis. Daarom heeft P3NL het afgelopen jaar gewerkt aan een kennisagenda. De kennisagenda (met de tien belangrijkste kennishiaten) is bedoeld als input voor wetenschappelijk onderzoek om de zorg in de ggz op een systematische en onderbouwde wijze te verbeteren. Een greep uit de hiaten:

  • Is kortdurende intensieve behandeling (kosten-)effectief vergeleken met reguliere behandeling?
  • Welke behandeling werkt voor wie?
  • Op welke wijze kunnen we interventies aanpassen voor mensen met een LVB en/of ASS zodanig dat ze effectief zijn?

Bekijk de video voor een korte introductie op de kennisagenda:

Kennisagenda in de praktijk!

Deze kennisagenda kan door subsidiegevers worden gebruikt om subsidieprogramma’s te formuleren en middelen voor onderzoek te prioriteren. Daarnaast kan de agenda door de verschillende leden binnen lidverenigingen als basis dienen voor het uitwerken van onderzoeksvoorstellen. Overkoepelend wil P3NL de subsidiekalender op structurele basis monitoren en relevante calls onder de aandacht brengen bij lidverenigingen en onderzoekers. We brengen relevant onderzoek vervolgens onder de aandacht van de verenigingen, zodat behandelaren met deze kennis de zorg kunnen verbeteren.