Leesbaarheid:

P3NL organiseert jaarlijks een middag voor haar achterban. Op deze middag wordt traditiegetrouw de P3NL-prijs uitgereikt aan een professional die zich bijzonder heeft ingezet voor het vak en de psychologische en pedagogische zorg.

2023: waardering en aanmoediging voor medisch psychologen in transgenderzorg

Bestuurslid en juryvoorzitter Marleen Rijkeboer reikte de P3NL-prijs uit aan de medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam-UMC. De prijs is een beloning en een aanmoediging voor het team om dit belangrijke werk voor te zetten.

Uit de laudatio:

Dit team van medisch psychologen is zeer deskundig en bevlogen; professionals die op het scherpst van de snede, te midden van het maatschappelijke debat over genderdiversiteit, hun moeilijke taak moet uitvoeren. Zij zijn er voor de patiënt, ook op momenten van sociale, politieke en/of religieuze tegenwind. Dat gaat soms niet in de koude kleren zitten. Het debat wordt echter niet geschuwd. Op integere en transparante wijze wordt aangegeven hoe zij tot beslissingen komen. Transparantie over de effectiviteit en kwaliteit is hier onlosmakelijk mee verbonden. Lees hier het hele juryrapport.

Daarnaast was er een presentatie over de lessons learned van de projecten rond Zinnige Zorg Psychose en PTSS, lees hier een terugkoppeling.

2022: hoe maken we de zorg ècht beter?

Op 14 oktober vond deze vierde P3NL-middag plaats. De P3NL-prijs 2022 werd uitgereikt aan prof. dr. Anita Jansen. Anita is hoogleraar experimentele klinische psychologie aan de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van New Science of Mental Disorders (NSMD) en een internationale autoriteit op het gebied van eetstoornissen. Anita hield ter gelegenheid van de uitreiking een lezing. Huisarts en straatdokter Michelle van Tongerloo gaf een lezing over de realiteit uit haar spreekkamer, waar ze iedere dag de gevolgen ziet van het gebrek aan maatschappelijke empathie en een haast heilig geloof in het systeem boven een persoon. Wat kan je als zorgverlener zelf doen om dit systeem te doorbreken en je patiënt echt te helpen? Daarnaast was Thomas Plochg, directeur van de Federatie voor Gezondheid, te gast. Hij maakte de vertaling van de signalen uit de praktijk naar beleid: wat is er nodig om het zorgstelsel effectief te veranderen? Lees hier de terugkoppeling op de middag.

2021: Kitlyn Tjin A Djie wint de P3NL-prijs

Kitlyn is begonnen als jeugdhulpverlener, waar ze merkte dat de Nederlandse opvattingen over hulpverlening niet aansloten bij kinderen met een migrantenachtergrond. Hiervoor ontwikkelde ze het model 'beschermjassen' waarin handvatten worden geboden aan professionals en iedereen die te maken heeft met diversiteit en culturele verschillen. ‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit en interculturele dialoog, het model is te gebruiken op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs en in de wijk. Kitlyn verzorgde een lezing op de P3NL-middag. Je kunt de lezing hier teruglezen.

2020: lancering kennisagenda en prijs voor Iva Bicanic

P3NL hield een interactief webinar. Onderwerpen waren:

  1. korte toelichting op de koers van P3NL.
  2. presentatie van de kennisagenda en gesprek over doel en vervolgacties voor professionals.
  3. Uitreiking van de P3NL-prijs 2020 aan Iva Bicanic. Iva won de prijs vanwege haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.
  4. Lezing door Iva Bicanic, waarin ze een nieuw idee voorlegde ter verbetering van het huidige zorgaanbod voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Bekijk het webinar rechtstreeks op YouTube om gemakkelijk het onderdeel Kennisagenda of de voordracht van Iva Bicanic terug te zien.

2019: uitreiking eerste P3NL-prijs aan Mark van der Gaag

 Download hier het juryrapport.