Leesbaarheid:

Over ons

Voor P3NL is de zorg en ondersteuning door psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een maatschappelijke factor van belang. Deze beroepsgroepen dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving. Daarom staat P3NL voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de beroepsuitoefening is een speerpunt van P3NL.

P3NL vertegenwoordigt ruim 36.000 zorgaanbieders: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning.

P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en Akwa GGZ.

Kernwaarden P3NL

  • Bekwaam
  • Oplossingsgericht
  • Genuanceerd

Wij zijn een federatie waarbinnen tien beroeps- en wetenschappelijke verenigingen intensief samenwerken. Vanwege het belang van de patiënt staat de bekwaamheid van de professionals die we vertegenwoordigen centraal. Dat vertalen we ook in onze bestuurlijke rol. Zoals geen patiënt of professional hetzelfde is, zijn ook de vraagstukken waar we ons over buigen en de belangen die daarbij een rol spelen, verschillend. Daarom zoeken we altijd eerst naar de nuance om vervolgens te komen tot concrete en praktische oplossingen. De bestuurlijke stijl van P3NL is stevig waar nodig maar vooral verbindend met oog en oor voor verschillen. En met de professional en zijn cliënt scherp in het vizier.

Evidence based werken

P3NL omarmt evidence-based werken. P3NL neemt het statement van de APA over Evidence-Based Practice in Psychology (EBPP) als uitgangspunt.

Lees verder

 

Medewerkers

Bij P3NL werken drie medewerkers:

  • Marnix de Romph, directeur
  • Rianne Groen, beleidsmedewerker
  • Lia Kuijf, financiële administratie