Leesbaarheid:

Organisatie

P3NL is een federatie. Elk lid van de federatie is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering (AV). De AV benoemt het bestuur, dat uit zes personen bestaat. P3NL heeft twee commissies, de commissie bekostiging en de commissie jeugd. Zie voor meer informatie de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit:

Marc Verbraak (voorzitter), Jim Bijlstra, Jack Dekker, Arnold van Emmerik, Kawa al Ali, Rudolf Ponds.

De regels rondom bestuur, algemene vergadering en de besluitvorming binnen de federatie staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Medewerkers

Bij P3NL werken drie medewerkers:

  • Marnix de Romph, directeur
  • Rianne Groen, beleidsmedewerker
  • Lia Kuijf, administrateur