Leesbaarheid:

Organisatie

P3NL is een federatie. Elk lid van de federatie is vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV benoemt het bestuur.

De regels rondom bestuur, ALV en de besluitvorming binnen de federatie staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit:

  • Bas Rikken (voorzitter)
  • Henrie Henselmans (aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen)
  • Saskia Mulder (aandachtsgebied platformfunctie P3NL)
  • Pauline Janse (aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg)

Het bestuur is onafhankelijk, de bestuursleden zijn niet bestuurlijk verbonden aan een van de verenigingen binnen P3NL. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed besturen van P3NL, de bestuursleden vormen een team en werken samen met de vertegenwoordigers van de verenigingen, directeur en bestuurssecretaris.

 

Medewerkers

Bij P3NL werken vier medewerkers:

  • Marnix de Romph, directeur
  • Rianne Groen, bestuurssecretaris
  • Caitlin Dekkers, beleidsmedewerker
  • Lia Kuijf, administrateur