Leesbaarheid:

Organisatie

P3NL is een federatie. Elk lid van de federatie is vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV benoemt het bestuur.

De regels rondom bestuur, ALV en de besluitvorming binnen de federatie staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit Bas Rikken (voorzitter), Marie-Jeanne van Hagen, Hans de Veen, Marleen Rijkeboer en Kawa al Ali.

 

Profielen onafhankelijke bestuursleden 2023-2024

P3NL ontwikkelt zich verder. Er is een nieuwe ambitie vastgesteld en de komende tijd werkt de federatie toe naar een onafhankelijk bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit een onafhankelijke voorzitter en vier bestuursleden die ook bestuurslid van een P3NL-vereniging zijn.

Het bestuur gaat werken vanuit drie aandachtsgebieden. Klik op de links om de profielen te zien:

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed besturen van P3NL.Het bestuur vormt een team en werkt samen met de vertegenwoordigers van de verenigingen, directeur en bestuurssecretaris. 

In het voorjaar van 2023 is een kandidaat geworven voor het bestuurslid met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen.

In de zomer van 2023 is de werving voor het bestuurslid met aandachtsgebied platformfunctie gestart. Zie dit nieuwsbericht voor meer informatie.

In  het voorjaar van 2024 werven we het bestuurslid met aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.

Medewerkers

Bij P3NL werken drie medewerkers:

  • Marnix de Romph, directeur
  • Rianne Groen, bestuurssecretaris
  • Lia Kuijf, administrateur