Leesbaarheid:
  1. Starten met uw bedrijf, wat moet u regelen
  2. Statuten opstellen, wijzigen en opvragen
  3. Wanneer bent u ondernemer?
  4. Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf
  5. AVG: regels voor ondernemers
  6. Bedrijf aan huis starten
  7. Inschrijven bij KVK: dit moet u weten
  8. Eigen bedrijf starten vanuit de WW
  9. Stappenplan parttime ondernemen
  10. Stappenplan starten door bedrijfsovername
  11. Bedrijf starten met een arbeidsbeperking
  12. Een bedrijf starten als 55-plusser
  13. Stappenplan bedrijf starten als student
  14. Bedrijf starten als minderjarige
  15. Een bedrijf beginnen met een zakenpartner
  16. Eigen bedrijf starten: 10 belangrijke stappen
  17. Stappenplan webshop beginnen
  18. Franchisenemer worden
  19. Stappenplan starten met een uitvinding
  20. Wat is een ngo en hoe start u er een?
  21. Stappenplan starten als zzp’er in de zorg
  22. Aan de slag als freelancer of zzp'er
  23. Bedrijf starten in het buitenland
  24. Rechtspersoonlijkheid
  1. Rechtsvorm wijzigen
  2. Schijnzelfstandigheid voorkomen als zzp'er
  3. Uw partner komt meewerken in uw bedrijf
  4. Tijdelijk extra personeel nodig
  5. Uw opdrachtgever vraagt om een modelovereenkomst
  6. Zzp’er tijdens de coronacrisis: wat kunt u doen?
  7. Klant betaalt factuur niet: stappenplan
  8. Aansprakelijkheid echtgenoot of partner voorkomen
  9. Stappenplan deelnemen aan een aanbesteding van de overheid
  10. Bedrijfsverzekering regelen: een overzicht
  11. Aanpassing wet medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostiek (IVDR)
  12. Steun voor DGA's tijdens de coronacrisis
  13. eHerkenning aanvragen
  14. SBI-code krijgen, opzoeken en wijzigen
  15. Bescherm uw bedrijf tegen cybercrime
  16. Nieuw Platform Slim Werkgeven: waar werkgevers elkaar inspireren
  17. Stappenplan werk uitbesteden
  18. Omgaan met klachten van klanten: 7 tips
  19. Uw bedrijf redden of stoppen tijdens de coronacrisis
  1. Voor het eerst personeel aannemen
  2. Pensioenregeling aanbieden aan uw werknemers
  3. Werknemer met schulden of loonbeslag
  4. Verlaag uw loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen
  5. Personeel overnemen bij bedrijfsovername
  6. Contract beëindigen langdurig zieke werknemer
  7. Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen
  8. Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict
  9. Werknemer op staande voet ontslaan
  10. Werkgever tijdens de coronacrisis: wat kan en moet u doen
  11. Maatregelen coronacrisis: wat heeft invloed op de hoogte van uw uitkering?
  12. Oproepkracht aannemen met nulurencontract
  13. Ziekteverzuim: uw werknemer meldt zich ziek
  14. Zzp'er inhuren
  15. Uw werknemer komt in de WIA
  16. Stappenplan personeel aannemen
  17. Een vacaturetekst schrijven en plaatsen: 13 tips
  18. Een stagiair aannemen
  19. Oproepkracht aannemen met min-maxcontract
  20. Personeel inhuren en uitlenen: Waadi-registratie en Waadi-check
  21. Een medewerker inhuren via detachering
  1. Corona-steunpakket voor ondernemers
  2. Als zzp'er pensioen opbouwen
  3. Een subsidie aanvragen bij de overheid
  4. Financiering voor de groei van uw bedrijf
  5. Risico voor uw onderneming afdekken
  6. Uw bedrijf in financiële problemen
  1. Uw privéauto zakelijk gebruiken
  2. Auto van de zaak
  3. Auto importeren
  4. Aangifte inkomstenbelasting doen
  5. Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen
  6. Btw-aangifte doen
  7. Uitstel betaling belastingen en aflossingen
  8. Bezwaar belastingaanslag indienen
  9. Belasting niet op tijd kunnen betalen
  1. Samenwerkingsovereenkomst en intellectueel eigendomsrecht
  2. Investeerders vinden voor uw idee
  3. Plagiaat en schending intellectuele eigendom
  1. Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie
  2. Afwijken van het bestemmingsplan
  3. Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan
  1. Starten met import
  2. Diensten importeren uit een EU-land
  3. Uw productie uitbesteden of outsourcen naar het buitenland
  4. Diensten importeren uit een land buiten de EU
  1. Brexit: gevolgen voor Nederlandse ondernemers
  2. Brexitloket
  3. Diensten leveren binnen de EU
  4. Diensten leveren buiten de EU
  5. Betalingen bij export
  6. Regelingen en subsidies bij internationaal ondernemen
  7. Zakelijk geschil bij internationaal ondernemen
  1. Starten met een duurzame bedrijfsvoering
  2. Maak uw kantoor energiezuinig voor 2023
  3. Stappenplan informatieplicht energiebesparing
  1. Alles over faillissement
  2. Uw bedrijf verkopen
  3. Stoppen met uw eenmanszaak
  4. Uitschrijven bij KVK