Leesbaarheid:

Afwijken van het bestemmingsplan

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U heeft een plek gevonden om uw bedrijf te vestigen of u heeft bouwplannen voor uw bedrijf. U moet dan eerst het bestemmingsplan controleren. Nu blijkt dat uw plannen niet passen binnen het bestemmingsplan. Met een omgevingsvergunning kunt u toestemming vragen om van het bestemmingsplan af te wijken.

Overleg met uw gemeente

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om overleg te voeren met uw gemeente. Dit doet u in een vooroverleg. U kijkt dan samen naar uw plannen. U controleert wat de bestemming van uw pand en perceel is en of uw plannen binnen de regels passen. U kijkt meteen of er mogelijkheden zijn om van de basisvoorschriften af te wijken. De gemeente geeft aan welke stappen u moet zetten. Soms adviseren zij om een principeverzoek in te dienen. Uw plan wordt dan op basis van beperkte gegevens alvast getoetst. U vraagt een vooroverleg aan via Omgevingsloket online.

Vraag een omgevingsvergunning aan

U vraagt een omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan via Omgevingsloket online. U ontvangt een bevestiging van de gemeente. Gebruik eerst de vergunningcheck om te zien welke stukken u nodig heeft voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Met deze omgevingsvergunning vraagt u toestemming om van het plan af te wijken of om het plan te wijzigen. Vaak houdt een bestemmingsplan al rekening met afwijkingsmogelijkheden. Past uw plan hierin, dan volgt u een binnenplanse afwijking. Is de afwijking zo groot dat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, dan volgt u een buitenplanse afwijking. Dan moet u zorgen voor een goede onderbouwing van uw plan.

Check de beslistermijn

Bij een binnenplanse afwijking beslist de gemeente binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Mocht de gemeente langer doen over een beslissing, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade of nalatigheid. Op de website van uw gemeente leest u wat moet weten en doen.

Houd rekening met de kosten voor een omgevingsvergunning

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag moet u betalen. Die kosten heten leges. De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de bouwkosten en verschillen per gemeente.

Zorg voor een goede onderbouwing

Verzamel argumenten waaruit blijkt dat afwijking van het bestemmingsplan geen grote gevolgen heeft voor de omgeving. Doe dit nog voor uw vooroverleg met uw gemeente. Zoek vergelijkbare gevallen op en praat met andere ondernemers die op dezelfde locatie zitten. Schakel eventueel een adviseur in.

Omgevingsvergunning voor een bepaalde termijn

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning ook een termijn koppelen. Bijvoorbeeld dat u voor een bepaalde periode van het bestemmingsplan af mag wijken. Na deze periode moet u de situatie weer in oude staat terugbrengen. Of wordt de nieuwe situatie in een nieuw bestemmingsplan opgenomen.