Leesbaarheid:

Eén antwoord van de overheid voor ondernemers

Deze informatie wordt geleverd door het Digitaal Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.
Een samenwerkingsverband van o.a. KvK, Belastingdienst, RVO, SZW en CBS.

  1. Starten met uw bedrijf, wat moet u regelen
  2. Statuten opstellen, wijzigen en opvragen
  3. Wanneer bent u ondernemer?
  4. Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf
  5. De AVG, dit moeten ondernemers doen
  6. Bedrijf aan huis starten
  7. Inschrijven bij KVK
  8. Bedrijf starten vanuit een WW-uitkering
  9. Stappenplan bedrijf starten naast een vaste baan
  10. Starten door bedrijfsovername
  11. Bedrijf starten met een arbeidsbeperking
  12. Een bedrijf starten als 55-plusser
  13. Stappenplan bedrijf starten als student
  14. Bedrijf starten als minderjarige
  15. Starten met een zakenpartner
  16. Eigen bedrijf starten: 10 belangrijke stappen
  17. Stappenplan webshop beginnen
  18. Franchisenemer worden
  19. Stappenplan starten met een uitvinding
  20. Wat is een ngo en hoe start u er een?
  21. Stappenplan starten als zzp’er in de zorg
  22. Aan de slag als freelancer of zzp'er
  23. Bedrijf starten in het buitenland
  1. Rechtsvorm wijzigen
  2. Schijnzelfstandigheid voorkomen als zzp'er
  3. Uw partner komt meewerken in uw bedrijf
  4. U heeft tijdelijk extra personeel nodig
  5. Uw opdrachtgever vraagt om een modelovereenkomst
  6. Klant betaalt factuur niet: stappenplan
  7. Aansprakelijkheid echtgenoot of partner voorkomen
  8. Stappenplan deelnemen aan een aanbesteding van de overheid
  9. Bedrijfsverzekering regelen: een overzicht
  10. Aanpassing wet medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostiek (IVDR)
  11. eHerkenning aanvragen
  12. SBI-code
  13. Bescherm uw bedrijf tegen cybercrime
  14. Nieuw Platform Slim Werkgeven: waar werkgevers elkaar inspireren
  15. Stappenplan werk uitbesteden
  16. Omgaan met klachten van klanten: 7 tips
  1. Voor het eerst personeel aannemen
  2. Pensioen regelen voor uw werknemers
  3. Werknemer met schulden of loonbeslag
  4. Verlaag uw loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen
  5. Personeel overnemen bij bedrijfsovername
  6. Contract beëindigen langdurig zieke werknemer
  7. Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen
  8. Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict
  9. Werknemer op staande voet ontslaan
  10. Oproepkracht aannemen met nulurencontract
  11. Ziekteverzuim: uw werknemer meldt zich ziek
  12. Zzp'er inhuren
  13. Uw werknemer komt in de WIA
  14. Stappenplan personeel aannemen
  15. Een vacaturetekst schrijven en plaatsen: 13 tips
  16. Een stagiair aannemen
  17. Oproepkracht aannemen met min-maxcontract
  18. Personeel inhuren en uitlenen: Waadi-registratie en Waadi-check
  19. Een medewerker inhuren via detachering
  1. Als zzp'er pensioen opbouwen
  2. Een subsidie aanvragen bij de overheid
  3. Financiering voor de groei van uw bedrijf
  4. Pensioen regelen als dga
  5. Risico voor uw onderneming afdekken
  1. Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%
  2. Uw privéauto zakelijk gebruiken
  3. Auto van de zaak
  4. Auto importeren
  5. Aangifte inkomstenbelasting doen
  6. Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen
  7. Btw-aangifte doen
  8. Niet eens met een belastingaanslag
  9. Belasting niet op tijd kunnen betalen
  1. Product ontwikkelen met een samenwerkingspartner
  2. Investeerders vinden voor uw idee
  3. Uw idee voor een product of dienst beschermen
  4. Plagiaat en schending intellectuele eigendom
  1. Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie
  2. Omgevingsvergunning aanvragen voor reclame op uw bedrijfspand
  3. Afwijken van het bestemmingsplan
  4. Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan
  1. Starten met import
  2. Diensten importeren uit een EU-land
  3. Uw productie uitbesteden of outsourcen naar het buitenland
  4. Diensten importeren uit een land buiten de EU
  5. Goederenvervoer bij import
  6. Betalingen bij import
  7. Goederen importeren uit een EU-land
  8. Producteisen bij import
  9. Goederen importeren uit een land buiten de EU
  10. Importpartner vinden
  1. Starten met export
  2. Brexit: gevolgen voor Nederlandse ondernemers
  3. Brexitloket
  4. Diensten leveren binnen de EU
  5. Diensten leveren buiten de EU
  6. Goederen exporteren binnen de EU
  7. Goederen exporteren buiten de EU
  8. Uw product exporteren met een intellectueel eigendom
  9. Betalingen bij export
  10. Regelingen en subsidies bij internationaal ondernemen
  11. Zakelijk geschil bij internationaal ondernemen
  12. Producteisen bij export
  1. Starten met een duurzame bedrijfsvoering
  2. Maak uw bedrijfspand energiezuinig voor 2023
  3. Stappenplan informatieplicht energiebesparing
  1. Uw bedrijf verkopen
  2. Stoppen met uw eenmanszaak
  3. Uitschrijven bij KVK