Leesbaarheid:

CO2-uitstoot verminderen als ondernemer

Deze informatie is geplaatst door: KVK

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt hieraan bijdragen door te kiezen voor duurzaam vervoer en een duurzame bedrijfsvoering. Ook kunt u uw bedrijfspand verduurzamen. Zo bespaart u kosten en voldoet u aan uw verplichtingen.

Hoe vermindert u CO2-uitstoot als ondernemer?

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die afspraken staan in het Klimaatakkoord. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door actie te ondernemen op:

  • hoe u en uw personeel reizen (duurzame mobiliteit)
  • uw bedrijfspand of bedrijfshuisvesting
  • uw bedrijfsvoering

Duurzame mobiliteit

Bijna de helft van alle wegkilometers heeft te maken met zakelijk reizen. Duurzamer reizen helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt bijdragen door uw medewerkers te stimuleren om op een milieuvriendelijke manier te reizen.

CO2-uitstoot melden en verlagen

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u vanaf 2023 de CO2-uitstoot melden van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van uw medewerkers. Is de uitstoot te hoog? Dan moet u actie ondernemen om die te verlagen. Bijvoorbeeld door uw werknemers vaker te laten reizen met de fiets, het ov of elektrische auto's.

Duurzaam bedrijfspand

Uw bedrijfspand energiezuinig maken zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Dit doet u door energie te besparen. Of door te kiezen voor bijvoorbeeld alternatieve energie om uw bedrijfspand te verwarmen.

Energie besparen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om maatregelen te nemen voor energiebesparing. Ook moet u rapporteren welke maatregelen u heeft genomen.

Zet ook de knop om en bespaar energie

We moeten allemaal meer en sneller energie besparen. In sommige gevallen bent u zelfs verplicht om maatregelen te nemen waarmee u energie bespaart. U kunt dat checken met de tool MKB advies op maat van de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’. Hiermee ziet u of u maatregelen moet nemen en welke subsidies u kunt krijgen om ze uit te voeren. Lees ook met welke tips u direct zelf al aan de slag kunt binnen uw bedrijf.

Energielabel

Is uw kantoor groter dan 100 m2? Dan moet dit vanaf 2023 minimaal Energielabel C hebben. Maak uw kantoor dus energiezuinig voor 2023. De overheid ondersteunt u hierbij met advies en subsidies.

Alternatieve energie

De overheid stimuleert het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energiewindenergie of bodemenergie en aardwarmte (geothermie). Dat biedt uw bedrijf kansen om van het gas af te gaan.

Duurzame bedrijfsvoering

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u CO2-uitstoot verminderen en kosten besparen. Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn.

Duurzaam inkopen

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten.

Productie

Door u te houden aan de milieuregels vermindert u de CO2-uitstoot bij uw productie. Bekijk daarnaast de mogelijkheden van circulair ondernemen.

Afval

Als u uw afval scheidt, kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. In de Afvalwijzer voor bedrijven ziet u welk afval u verplicht moet scheiden.

Subsidies voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierbij houdt u rekening met mens, maatschappij en milieu. Belangrijke MVO-thema's zijn afval verminderen, circulair ondernemen en de energietransitie. Er zijn diverse richtlijnen en stappenplannen voor MVO.