Leesbaarheid:

Duurzaam inkopen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten. Vooral als u te maken hebt met buitenlandse toeleveranciers. Vermijd risico’s die uw product of bedrijf kunnen schaden.

Bedenk welke duurzame thema's voor u belangrijk zijn

Duurzaam inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is voor elke onderneming anders. Bedenk welke duurzame thema’s voor uw bedrijf het belangrijkst zijn. Dat bepaalt welke eisen u stelt aan de producten of diensten van uw toeleverancier.

Vermijd risico’s bij uw inkopen

Als u producten in het buitenland koopt, dan is het van belang om de herkomst te kennen. De productie kan namelijk in een ander land plaatsvinden dan in het land van uw leverancier. En onder andere omstandigheden dan in Nederland. Vermijd risico’s die uw product of bedrijf kunnen schaden. Bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheden, corruptie of discriminatie.

Tip: krijg inzicht in kritische grondstoffen in uw product

Grondstoffen die noodzakelijk zijn voor uw productie kunnen beperkt beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting of prijsschommelingen. Of door maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden en milieuschade. Check met de grondstoffenscanner of er risico's zijn voor de levering van kritische grondstoffen. En zie wat u kunt doen om deze risico’s te verminderen.

Ken uw keten

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Internationaal ligt dat vast in de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De overheid verlangt van u dat u MVO-risico’s in uw toeleveringsketen identificeert, voorkomt en vermindert. Dat heet ‘due diligence’ of ‘MVO-risicomanagement’. Niet alleen uw eigen bedrijf, maar de hele keten eromheen zou dus maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Lees meer over uw ketenverantwoordelijkheid.

Tip: gebruik de MVO Risico Checker

Gebruik de Risico Checker van MVO Nederland om erachter te komen welke internationale MVO-risico's u loopt met uw handelsactiviteiten. En lees wat u kunt doen om de risico's te beperken.

Houd rekening met corruptie in het buitenland

Als u handelt met het buitenland kunt u te maken krijgen met omkopingspraktijken of corruptie. De OESO-richtlijn over corruptie is de enige die niet vrijwillig is. Corruptie is namelijk strafbaar voor de Nederlandse wet. Ook als de corrupte handelingen in het buitenland plaatsvinden. In de brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie leest u wat u kunt doen om moeilijke situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door het gebruik van internationale modelcontracten.

Overheid en maatschappelijk verantwoord inkopen

De Rijksoverheid doet aan maatschappelijk verantwoord inkopen en geeft daarmee het goede voorbeeld. Ook andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen werken aan MVI. Hiermee daagt de overheid leveranciers uit meer duurzame producten en diensten te leveren.