Leesbaarheid:

Internationaal ondernemen: juridische zaken

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zorg ervoor dat u afspraken met uw buitenlandse handelspartner goed vastlegt. Dat kan in een contract en in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. Lees op deze pagina waar u juridisch rekening mee moet houden bij internationale handel.

Leg afspraken juridisch vast in een contract

Bij internationale handel bent u niet altijd wettelijk verplicht om een contract op te stellen. Het is wel beter en veiliger om dit te doen. In een contract legt u de afspraken met uw klant of leverancier juridisch vast. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en het risico bij transport. 

Een duidelijke overeenkomst helpt u risico's te voorkomen bij het internationaal ondernemen. Bekijk de aandachtspunten bij een contract. En lees hoe u uw buitenlandse zakenpartner controleert.

Intentieverklaring tijdens onderhandelingen

Tijdens de onderhandelingen met uw zakenpartner kan één van u een intentieverklaring opstellen. Hierin staan afspraken of toezeggingen over bijvoorbeeld de voorwaarden. Door te tekenen gaat u vaak verplichtingen aan. Dat kan soms financiële gevolgen hebben als u zich terugtrekt.

Inhoud van een internationaal contract

Als u een internationaal contract opstelt, neem dan in ieder geval deze punten op:

  • De beschrijving van product of dienst.
  • De prijs.
  • Dat de klant akkoord gaat met het aanbod.

Neem in het contract ook op welk recht er geldt en welke rechter bevoegd is om te oordelen als er een geschil ontstaat. Dat kan per land verschillen. Zo bespaart u zich mogelijk een verre reis voor een rechtszaak. Voor de precieze inhoud van het contract kunt u juridisch advies vragen.

Gebruik een internationaal modelcontract

Bij de International Chamber of Commerce (ICC) kunt u tegen betaling Engelstalige modelcontracten bestellen als voorbeeld. De meest voorkomende contracten zijn:

  • ICC Model International Sale Contract (internationaal verkoopcontract)
  • ICC Model Commercial Agency Contract (agentuurcontract)
  • ICC Model Distributorship Contract (importeur/distributiecontract)

Schakel voor het opstellen of beoordelen van uw eigen contract een jurist in.

Neem internationale leveringsvoorwaarden op

Maak afspraken met uw buitenlandse zakenpartner over het vervoer van de goederen. Met de gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden ICC Incoterms® 2020 weet u:

  • wie verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer
  • wie verantwoordelijk is voor de kosten rondom het vervoer
  • wie het risico draagt van schade aan, of verlies van de goederen tijdens het vervoer

Stel algemene voorwaarden op

Wilt u op alle contracten die u afsluit dezelfde regels laten gelden? Stel dan algemene voorwaarden op. Dit zijn standaardbepalingen met daarin uw voorwaarden voor bijvoorbeeld betaling, levertijd en garantie.

Bescherm uw merk

U kunt geïmporteerde producten die u onder private label laat maken, onder uw eigen merknaam op de markt brengen. Registreer uw merk en voorkom dat anderen het misbruiken. Bent u exporteur? Dan kunt u de merknaam van uw eigen product internationaal beschermen.

Parallelimport verboden

Wilt u producten van een geregistreerd merk importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dat kan alleen als u de officiële toestemming heeft van de merkhouder. Heeft u dat niet, dan doet u aan parallelimport. Dat is niet toegestaan.

Check de producteisen en productaansprakelijkheid

Wanneer u als importeur een product met gebreken op de markt brengt, bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Deze productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor handelsagenten. Kijk dus goed naar de producteisen bij export en import. Als u aansprakelijk wordt gesteld, kunt u te maken krijgen met financiële claims. Bespreek met uw verzekeraar hoe u dit risico zo klein mogelijk houdt.

Bewaak uw intellectueel eigendom bij export

Introduceert u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt? Dan wilt u niet dat anderen dit namaken. Lees hoe uw uw intellectueel eigendom beschermt in uw exportland. Bekijk ook of er specifieke informatie over intellectueel eigendom beschermen is voor het land waarmee u wilt zakendoen.

Houd u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een Europese privacywet die regelt dat u zorgvuldig moet omgaan met persoonsgegevens. Dit geeft uw klanten meer rechten en u meer plichten. Lees wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt. En hoe u aan de regels voldoet.

E-mailserie: Succesvol starten met exporteren

Gaat of wilt u voor het eerst producten exporteren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met exporteren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse klant tot aan de douanezaken.