Leesbaarheid:

Algemene voorwaarden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Algemene voorwaarden zijn de regels voor u en de koper of afnemer van uw product of dienst. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld:

In de algemene voorwaarden staat niet de prijs van het product of dienst. Het zijn voorwaarden die u standaard gebruikt voor alle leveringen.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Sommige brancheorganisaties hebben samen met consumentenorganisaties algemene voorwaarden opgesteld. Op SER.nl staat een overzicht van branches met standaardvoorwaarden die u mag gebruiken. Sommige brancheorganisaties verplichten het gebruik van algemene voorwaarden wel.

Informeren over algemene voorwaarden

U moet de klant informeren over uw algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst. Zorg ervoor dat uw klant uw algemene voorwaarden kent. En stel de algemene voorwaarden in begrijpelijke taal op.

Algemene voorwaarden wijzigen

U mag uw algemene voorwaarden wel tussentijds wijzigen, maar niet zomaar. U moet bijvoorbeeld uw klant hier duidelijk over informeren. En de veranderingen mogen niet onredelijk zijn. Uw klant moet bijvoorbeeld bij verandering de overeenkomst kunnen opzeggen. En u mag de prijs van een abonnement niet binnen drie maanden veranderen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Houdt u zich niet aan de regels voor de algemene voorwaarden? Er staan bijvoorbeeld onredelijke bepalingen de algemene voorwaarden die u gebruikt? Of u verandert de voorwaarden ineens zonder hier duidelijk over te informeren? Dan kan uw klant de algemene voorwaarden vernietigen. De algemene voorwaarden worden dan ongeldig gemaakt.

Voorwaarden voor leveren aan de Rijksoverheid

Levert u aan de Rijksoverheid? Daarvoor gelden inkoop- en leveringsvoorwaarden: de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI-2018) en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2018). Voor IT-overeenkomsten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2018).