Leesbaarheid:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze privacywet vraagt het nodige van verenigingen maar ook van leden: iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren. Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is een hoop werk. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. De boetes zijn hoog. Het is dus zaak als zelfstandige goed voorbereid te zijn op de naleving van de wet. 

Vanuit P3NL is er goed gekeken naar de markt voor oplossingen voor een efficiënte naleving van de wet. Drie aspecten zijn daarin van belang: de prijs (die varieert van 60 euro per jaar bij de stichting AVG tot 60 euro per maand bij een andere partij), de inhoudelijke juridische ondersteuning en de toekomstvastheid.

P3NL beveelt het aanbod van de Stichting AVG aan. Dit aanbod bestaat uit een online programma waarin alle noodzakelijke controles en aandachtspunten staan waarmee u uw eigen organisatie AVG-proof kunt maken. Het programma  biedt ook een AVG-verklaring aan. Daarnaast wordt er juridische ondersteuning aangeboden die ook op maat zal zijn voor zelfstandig gevestigde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. Ook houdt het nieuwe programma al rekening met de nieuwe E-privacywet die er aan staat te komen. 

De huidige gebruikers van de AVG-regeling worden apart geïnformeerd over de verlenging van het aanbod.

Aanmelding gaat rechtstreeks via de stichting AVG. Dit aanbod zal vanaf medio februari 2019 beschikbaar zijn. Op deze pagina zal dan ook de link verschijnen.