Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Kom 14 oktober naar de P3NL-middag!

De bij P3NL aangesloten verenigingen hebben de gezamenlijke ambitie om te werken aan een mentaal gezonde samenleving. Op de P3NL-middag op 14 oktober starten we met het vertalen van deze ambitie naar de praktijk: hoe dragen we proactief bij aan het verbeteren van de zorg? We laten ons laten inspireren door collega’s van binnen en buiten ons eigen vakgebied die deze ambitie delen of al in de praktijk brengen.

Lees meer over het programma en geef je snel op!

Lees verder

P3NL kritisch over het Integraal Zorgakkoord

P3NL is positief over de ambities maar sceptisch over de haalbaarheid en uitvoering. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) beschrijft goed waar de belangrijkste knelpunten zitten in de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Denk aan de toegankelijkheid, de samenwerking tussen de verschillende domeinen, de zorgmedewerkers die onder druk staan en de betaalbaarheid. Principiele keuzes worden echter niet gemaakt en de randvoorwaarden om de ambities te realiseren zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is het akkoord op veel punten de weerslag van wensdenken. P3NL sluit met haar reactie aan bij de reactie van het NIP.

Lees verder

Meer CGT bij psychose in jouw instelling

Akwa GGZ heeft een ondersteuningsprogramma voor meer CGTp gemaakt. Dit ondersteuningsprogramma is onderdeel van de implementatie Zinnige Zorg Psychose. Per instelling worden de mogelijke knelpunten voor meer inzet van CGT bij mensen met een psychose geinventariseerd. Afhankelijk van de knelpunten en behoeften wordt passende ondersteuning geboden zoals webinars, studiedagen, praktische toolkits, centrale supervisie of het faciliteren van ontmoetingen tussen EPA-psychologen.

Naar website
Meer nieuws…