Leesbaarheid:

Psychosezorg en de PTSS-zorg kunnen en moeten beter!

Concrete afspraken in verbetersignalementen 

De psychosezorg en de zorg rond PTSS in Nederland moeten beter. De bij deze zorg betrokken zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, zorginstellingen en professionals en het Zorginstituut Nederland (ZiN) hebben de afspraken hierover vastgelegd in verbetersignalementen voor respectievelijk de psychose en PTSS. Deze publicaties zijn onderdeel van de Zinnige Zorg-aanpak van het Zorginstituut; hierbij werkt het Zorginstituut samen met cliënten en andere partijen om te kijken of de zorg voor een specifieke aandoening patiëntgericht, effectief en gepast is. Over beide onderwerpen zijn rapporten verschenen. Lees het hele bericht hier.

 

Hoe gaat het met de professional in de ggz?

Het ministerie van VWS heeft een onderzoek opgezet om na te gaan hoe het nu  is (en is gegaan) met de professionals tijdens de coronacrisis. Het gaat om de professionals die directe klantcontacten hebben voor psych(iatr)ische en psychosociale hulp, zorg en ondersteuning. Deze directe klantcontacten kunnen face-to-face zijn, maar ook op afstand (telefonisch, digitaal). De professionals kunnen werkzaam zijn in de ggz, maar ook daarbuiten, zoals in het publieke of sociale domein. P3NL heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek.

Bent u zo'n professional of kent u anderen op wie dit van toepassing is? Wij stellen uw medewerking zeker op prijs! u kunt de enquete hier vinden. 

 

Gezocht: kandidaten voor P3NL-prijs 2020

De vele kanten van het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut

Op 30 oktober 2020 zal voor de tweede keer de P3NL-prijs worden uitgereikt. De winnaar van deze prijs moet iemand zijn die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut, uiteraard in lijn met hetgeen waar P3NL voor staat.

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt. Prof dr. Mark van der Gaag ontving de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid tot het schrijven van een artikel of blog en het mogen houden van een lezing over hetzelfde onderwerp op een P3NL-activiteit. Het artikel wordt uiteraard verspreid door P3NL.

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. P3NL zoekt kandidaten die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Kandidaten kunnen via de lidverenigingen worden aangemeld bij de jury (kandidaten hoeven geen lid te zijn van de eigen vereniging). Elke voordracht moet worden gemotiveerd en schriftelijk ingediend. De voordrachten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat dit jaar uit Tessa van Iperen (directeur van de NVRG) en Annemieke Driessen (voorzitter van de VEN). Inzendingen zijn mogelijk tot 1 augustus 2020. De  inzendingen kunnen per mail worden gestuurd naar peter.meijer@p3nl.nl

 --------------------------------------------------------------------------

 

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over het coronavirus en de gevolgen voor hun werk en de zorg. Op deze websites is veel informatie voor professionals en cliënten verzameld:

 

Laatste nieuwsbericht Alle nieuwsberichten

Wat doet P3NL?

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Zij dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en Akwa GGZ.