Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

P3NL reageert op wetsvoorstel inkoop jeugdhulp

P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht, met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015. We zien drie risico's: verschraling en minder keuzevrijheid voor jeugdhulp en jeugd-ggz, verschuiving van de administratieve lasten en verder oplopende wachtlijsten.

Lees verder

Kandidaten gezocht voor de P3NL-prijs 2021

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Je kunt kandidaten aandragen tot 1 augustus 2021, waarna een vakkundige jury de kandidaten beoordeelt. Lees verder voor meer informatie en de criteria voor kandidaten.

Lees verder

P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten

P3NL heeft namens de 13 aangesloten verenigingen een brief aan formateur mevrouw Mariëtte Hamer gestuurd. In de brief noemen we drie zaken die urgent zijn en een kans vormen voor de nieuw te vormen regering.

Lees verder
Meer nieuws…