Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Nieuwe tools bij standaarden suicidaal gedrag, bipolaire stoornissen en ADHD

Om ggz-professionals te ondersteunen bij het gebruik van zorgstandaarden in de praktijk heeft Akwa GGZ een aantal nieuwe tools toegevoegd bij de generieke module zelfbeschadiging en suicidaal gedrag en de kwaliteitsstandaarden bipolaire stoornissen en ADHD.

Lees verder

Naar betere zorg bij PTSS en psychose

In het Zorginstituut Magazine een interview met de Nederlandse GGZ en P3NL, trekkers van twee verbeterplannen Zinnige Zorg PTSS en psychose.

"psychose en PTSS hebben een grote impact op patiënten en hun omgeving. Die patiënten krijgen niet altijd de voorkeursbehandeling zoals beschreven in de richtlijnen. Dat willen we graag verbeteren."

 

Naar website

Presentatie boek 'Zó werkt de ggz'

Het boek 'Zó werkt de ggz' is met 18 partijen in het veld opgesteld en geeft cliënten, zorgverleners en beleidsmedewerkers een duidelijk overzicht van deze zorgsector. Op 21 april wordt het boek online gepresenteerd, je kunt daarbij zijn!

Lees verder
Meer nieuws…