Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van twaalf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. De verenigingen hebben wetenschappelijk en hbo-opgeleide zorgverleners in hun achterban die allemaal psychologische en/of pedagogische zorg verlenen. De verenigingen hebben gezamenlijk bijna 50.000 leden (NB: deze leden zijn soms bij meerdere verenigingen aangesloten). De professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is. P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Verzamelpunt voor lerende netwerken

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Lerende netwerken passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door veldpartijen, politiek en overheid. Met GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. 

Naar website

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg

Minister Ernst Kuipers heeft een brief over de beroepenstructuur gestuurd aan de Tweede Kamer. Hij wil dat het advies beroepenstructuur van het NIP en NVP per 1 januari 2025 is opgenomen in de Wet BIG.

Naar website

28 november webinar best practises dwang

Behandel je mensen met een dwangstoornis? TOPGGz organiseert op 28 november een webinar waarin  desamenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwangstoornissen hun best practises presenteren.

Naar website
Meer nieuws…