Leesbaarheid:

Actueel

Prof. dr. Marc Verbraak volgt Jeroen Muller op als voorzitter van P3NL

Op 7 februari 2018 heeft de algemene ledenvergadering van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, ingestemd met de benoeming van prof.dr. Marc Verbraak als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hij volgt vanaf 3 april de huidige voorzitter, Jeroen Muller, op.

Laatste nieuwsbericht Alle nieuwsberichten

Wat doet P3NL?

P3NL vertegenwoordigt negen wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Zij dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.