Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

TOPGGz webinar - Best practices Psychotrauma: meten en intensieve behandeling

Op 8 februari 2022 van 15.30 - 17.00 uur vindt het TOPGGz webinar ‘Best practices Psychotrauma: meten en intensieve behandeling’ plaats.

De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor Psychotrauma presenteren dan hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van PTSS en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen voor patiënten met traumagerelateerde problematiek.

Naar website

Kwaliteitsstatuut in 2022

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). Dat betekent dat zorgaanbieders vanaf 1 januari handelen naar de geest van het LKS en voor 1 juli 2022 hun eigen kwaliteitsstatuut moeten aanpassen aan het LKS. Wat is er gewijzigd en wat betekent dit nieuwe kwaliteitsstatuut voor u als vrijgevestigde psychologische of pedagogische professional?

Lees verder

Jaarplan 2022

Op de Algemene Vergadering op 14 december is het Jaarplan 2022 goedgekeurd. In dit jaarplan op één A3 zijn de 13 acties verzameld. U vindt het jaarplan en de voorgaande jaarplannen en jaarverslagen hier.

Meer nieuws…