Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Vacature lid geschillencommissie

P3NL biedt vrijgevestigde psychologische en pedagogische professionals een klachten- en geschillenregeling aan. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Voor de geschillencommissie zijn we op zoek naar psychologische en/of pedagogische professionals die zitting willen nemen in de commissie.

Lees verder

Vrijgevestigd? Pas voor 1 juli je kwaliteitsstatuut aan!

 Voor 1 juli 2022 moeten alle zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut invullen of aanpassen naar versie 3.0. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van de formats versie 1.0 en versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022.Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van format versie 3.0 geldig. Alle aanbieders die nog geen kwaliteitsstatuut versie 3.0 hebben, hebben half april een reminder gekregen van Mediquest.

Ga dus naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, log in en start met het bijwerken van je kwaliteitsstatuut. In dit nieuwsbericht lees je meer inhoudelijke informatie over de nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut.

 

Naar website

Hulpmiddelen voor Samen Beslissen met ROM

Wil jij Samen Beslissen met ROM ook graag verder brengen? Bezoek www.synquest.nl voor hulpmiddelen. Voor iedereen die Samen Beslissen met ROM wil toepassen in de praktijk zijn er nu allerlei hulpmiddelen ontwikkeld die gratis tot je beschikking staan. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld door acht ggz-organisaties die samenwerken in SynQuest. Er zijn folders, filmpjes, trainingen, instructies en digitale tools, die goed aansluiten bij behoeften van cliënten, naasten en zorgprofessionals. In een animatiefilmpje leggen we uit hoe Samen Beslissen met ROM kan bijdragen aan de behandeling. Wil je aan de slag in de praktijk? Bekijk dan het volledige productenoverzicht op: www.synquest.nl/producten.

Naar website
Meer nieuws…