Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van twaalf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk delen de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving. De verenigingen hebben gezamenlijk bijna 50.000 leden (NB: deze leden zijn soms bij meerdere verenigingen aangesloten).

De professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen de verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Jeugd: samenwerking beroepsverenigingen versterkt en hervormingsagenda in consultatie

Stappen vooruit in het jeugdddomein!

Op woensdag 31 mei 2023 ondertekenden elf beroepsverenigingen van professionals voor zorg en hulp aan jeugdigen, waaronder het NIP en de NVO een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkende beroepsverenigingen jeugd hebben ook meegewerkt aan de hervormingsagenda jeugd, die nu ter consultatie voorligt.

Lees verder

Bijeenkomst somatische screening EPA

Uit het 'Verbetersignalement Psychose' blijkt dat ondanks de aanbeveling in de zorgstandaard, slechts 17% van de mensen in de psychosezorg de afgelopen vijf jaar een somatische screening heeft ontvangen. Op 1 juni organiseren we een bijeenkomst in het kader van Zinnige Zorg, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren over somatische screening bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. 

 

Lees verder

Bestuurslid P3NL gezocht!

P3NL zoekt vanwege de vernieuwde ambitie van P3NL versterking van het bestuursteam. We zoeken iemand met affiniteit met de (geestelijke) gezondheidszorg, sociaal domein en welzijn en oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen in deze domeinen. Met de andere bestuursleden en de aangesloten verenigingen signaleer je ontwikkelingen en draag je oplossingen aan voor de vragen en uitdagingen in de brede gezondheidszorg.

Lees verder
Meer nieuws…