Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Subsidieoproep ZonMw praktijkgericht onderzoek eerstelijns ggz

In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek moet zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg om de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz.

Naar website

Uitstel besluitvorming toekomst wet BIG

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Dit gelet op ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de gezondheidszorg. Psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen hebben meegepraat over ontwikkelingen in deze wet. Het NIP, NVP, NVGzP en NVO hebben de Kamerbrief hierover samengevat.

Naar website

Vacature lid geschillencommissie

P3NL biedt vrijgevestigde psychologische en pedagogische professionals een klachten- en geschillenregeling aan. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Voor de geschillencommissie zijn we op zoek naar psychologische en/of pedagogische professionals die zitting willen nemen in de commissie.

Lees verder
Meer nieuws…