Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Het aanbod groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. Via een enquête kunnen professionals hun praktijkervaring met eHealth delen, de resultaten worden gebruikt bij de herziening van de generieke module eHealth. Klik op de link hieronder voor meer informatie en aanmelden voor de enquete.

Naar website

Samenwerken met hart voor de zorg

De geschillencommissie, waar ook de P3NL-geschillencommissie bij hoort, werkt samen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijszorg aan het delen van kennis en kunde rond klachten en geschillen. Gezamenlijk willen ze de komende periode iedereen (alle betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’ aanspreken en roepen op tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

Naar website

Kitlyn Tjin A Djie wint de P3NL-prijs

De P3NL-prijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Met de prijs wil P3NL vakmensen belonen én aanmoedigen die het vakgebied van de psychologische en pedagogische zorg op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier op de kaart zetten. Kitlyn ontwikkelde het model 'beschermjassen' waarin handvatten worden geboden aan professionals en iedereen die te maken heeft met diversiteit en culturele verschillen.

Lees verder
Meer nieuws…