Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Nieuw wetenschappelijk onderzoek voor psychologische en pedagogische zorg

In de Kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten. Wetenschappelijk onderzoek naar deze onderwerpen helpt om de pedagogische en psychologische zorg in de praktijk te verbeteren. Op deze pagina verzamelen we de onderzoeken die aansluiten bij de kennishiaten, zoals 'wat zijn de werkzame elementen in de behandeling', 'effectiviteit van de POH-GGZ', en 'effectiviteit van intensieve kortdurende behandeling'.

Lees verder

Wie wint dit jaar de P3NL-prijs?

Welke professional of groep professionals heeft zich bijzonder ingezet voor de psychologische en pedagogische zorg? Nomineer je kandidaat voor 15 augustus. Klik hieronder voor de criteria en de winnaars van voorgaande jaren.

Lees meer

Hulp bij somatische screening EPA-patiënten

Mensen met een psychose of andere ernstige psychische aandoening (EPA) hebben vaak last van somatische klachten. Het is daarom belangrijk dat zij jaarlijks een somatische screening krijgen, dit is ook onderdeel van de zorgstandaard psychose.

Om zorgverleners in de (gespecialiseerde) ggz en de huisartsenzorg te ondersteunen, heeft Kenniscentrum Phrenos in opdracht van Zorginstituut Nederland een overzicht met praktijkvoorbeelden voor somatische screening ontwikkeld. Alle praktijkvoorbeelden bevatten onderliggende documenten en hulpmiddelen zoals stappenplannen, handreikingen, voorbeeldbrieven en e-learning tools.

Lees verder
Meer nieuws…