Leesbaarheid:

Wat doet P3NL?

P3NL vertegenwoordigt elf wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Zij dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en Akwa GGZ.

 

Actueel

Werk mee aan de P3NL kennisagenda - onderzoekers en klinische professionals gezocht

P3NL is momenteel bezig met het opstellen van een kennisagenda. De kennisagenda zal beschrijven welke nieuwe wetenschappelijke kennis nodig is om cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de beste zorg te bieden. Op donderdagavond 21 november organiseren we een bijeenkomst waarin we de opgehaalde kennisvragen gaan prioriteren tot een top 10.

Lees verder