Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Toolkits samen beslissen

De Toolkits Samen Beslissen helpen patiënten, naasten en behandelaars om gezamenlijk goede keuzes te maken. Er zijn door MIND toolkits ontwikkeld voor de behandeling van angst, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, alcoholgebruik, depressie en bipolaire stoornissen. Op www.ggzstandaarden.nl vind je per standaard de toolkits en andere hulpmiddelen, zoals samenvattingskaarten, casuskaarten en video's.

Naar website

Vernieuwde kwaliteitsstandaard betrekken van naasten

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.

Naar website

Samenwerken met hart voor de zorg

De geschillencommissie, waar ook de P3NL-geschillencommissie bij hoort, werkt samen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijszorg aan het delen van kennis en kunde rond klachten en geschillen. Gezamenlijk willen ze de komende periode iedereen (alle betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’ aanspreken en roepen op tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

Naar website
Meer nieuws…