Leesbaarheid:

Posters en flyers thuisarts.nl voor in je wachtruimte of praktijk

Juist nu er veel signalen zijn dat psychische klachten toenemen, is het belangrijk dat mensen weten dat op Thuisarts.nl betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten te vinden is. Bestel gratis posters en folders voor in jouw praktijk.

Lerende netwerken in de praktijk

Akwa GGZ heeft het panel met 600 professionals gevraagd welke behoeften en knelpunten op het gebied van leren, verbeteren en netwerken zij ervaren. Iets meer dan de helft van de respondenten is aangesloten bij een netwerk en bijna allemaal vinden zij hun deelname aan een netwerk nuttig voor de kwaliteit van hun werk.

Informatie Corona

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over corona en de gevolgen voor hun werk en de zorg. We hebben de relevante sites voor professionals en cliënten op een rijtje gezet.

Marleen Rijkeboer nieuwe voorzitter VGCt

Vanaf 27 maart 2021 neemt zij het stokje over van Arnold van Emmerik. Marleen is geen onbekende van de VGCt en ziet zichzelf als cognitief gedragstherapeut in hart en nieren.

Zinnige Zorg PTSS en Psychose

De zorg bij psychose en PTSS moet beter! P3NL is daarom actief betrokken bij de trajecten Zinnige Zorg voor psychose en PTSS. Verenigingen, experts en andere organisaties zetten zich samen in voor meer CGT bij psychose en meer traumagerichte behandeling bij PTSS. 

Wat willen politieke partijen met de ggz?

Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De GGZ Kieswijzer geeft alle informatie en standpunten weer van de politieke partijen op 10 thema’s rond mentale gezondheid.