Leesbaarheid:

Nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor psychologen

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen opdrachtgever en zzp’er op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen. Op 2 februari van dit jaar gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe, geactualiseerde modelovereenkomsten voor psychotherapeuten, klinisch (neuro-) psychologen en gz-psychologen, opgesteld en voorgelegd door P3NL, NIP en LVVP i.s.m. VvAA. 

Beschikbaarheid overeenkomsten

De twee nieuwe modelovereenkomsten zijn beschikbaar via belastingdienst.nl. Het gaat om de: 

Figuur ‘Werkvorm’ toont hoe beide zzp-vormen zich verhouden tot het totaal van mogelijke vormen van beroepsuitoefening.

Beperkte aanpassingen in overeenkomsten

Het belangrijkste verschil met de vorige overeenkomsten is een verdere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er om patiënten of personeel van de (voormalige) opdrachtgever te werven. Daarnaast wordt ook van de zzp’er verlangd dat hij zich aan de nieuwe Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) houdt. Bij lopende samenwerkingen met een beperkte resterende looptijd, is het niet strikt noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten.

Minicollege ‘Zzp’er in de zorg in tien minuten’

Alles over het werken met of als een zzp’er? Bekijk het online VvAA-minicollege en veel meer via vvaa.nl/zzp.