Leesbaarheid:

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u de vraag persoonlijk stellen wij staan u graag te woord via 030-8201595. U kunt ook het contactformulier gebruiken om per e-mail een vraag te stellen.

Algemeen

Kan ik als individu lid worden van P3NL?

P3NL is een federatie, bestaande uit beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Individuele psychologen, psychotherapeuten of pedagogen kunnen als individu alleen lid worden bij een deelnemende vereniging. Hier kunt u zien welke verenigingen samen P3NL vormen. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u meer lezen over de vertegenwoordiging van de deelnemende verenigingen binnen P3NL.

Waar staat P3NL voor?

Voor Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland.

Wie zijn er aangesloten bij P3NL?

P3NL bestaat op dit moment uit negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Bekijk hier welke negen verenigingen dat zijn.

Hoe is het stemrecht en de contributie geregeld?

Het stemrecht binnen de Algemene Ledenvergadering is als volgt verdeeld:

  • drie grote verenigingen met meer dan 3000 leden (NIP, NVO en VGCt);
  • drie middelgrote verenigingen met tussen de 1000 en 3000 leden (NVGzP, VEN, NVRG);
  • drie kleinere verenigingen met minder dan 1000 leden (VPEP, NVVS en VKJP).

De stemverhouding in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de verschuldigde contributie is naar verhouding: 4 (groot) : 2 (middel) : 1 (klein).

Met welke onderwerpen gaat P3NL zich bezighouden?

P3NL zal zich in eerste instantie richten op thema’s op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp.

Hoe ziet het bestuur van P3NL eruit?

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, zijnde bestuurslid van hun eigen vereniging. Hiermee zijn tevens de verschillende beroepen (psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) vertegenwoordigd. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Bestuursleden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Alle leden zijn vervolgens vertegenwoordigd met gewogen stemmen in de algemene vergadering. U kunt hier de actuele samenstelling van het bestuur van P3NL vinden.

Heeft P3NL een eigen bureau met medewerkers?

P3NL heeft een directeur, bestuurssecretaris, communicatieadviseur en een medewerker voor de financiële administratie. Deze vier medewerkers werken parttime voor P3NL. Daarnaast is er ondersteuning door medewerkers van de verschillende verenigingsbureaus en actieve leden van de deelnemende verenigingen op dossierniveau.

Hoe verhoudt P3NL zich tot de FGzPt, FBZ en SKJ?

  • FGzPt: de FGzPt houdt zich primair bezig met regelgeving, erkenning, registratie en toezicht op opleidingen, P3NL niet.
  • FBZ: de cao-onderhandelingen worden (nu nog) gevoerd door de FBZ, maar P3NL zal zich beraden of zij hierin een rol zal spelen.
  • SKJ: de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is geen beroepsvereniging, maar een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector en kan zich derhalve niet aansluiten bij P3NL, net zomin als bijvoorbeeld het BIG-register.

Waarom geen fusie van beroepsverenigingen i.p.v. P3NL?

Dit is een eerste stap naar meer en structurele samenwerking van verenigingen. Eerst wordt gekeken naar de opbrengsten en resultaten voordat er überhaupt gesproken zou kunnen worden over een fusie. Het belangrijkste nu is dat er met één stem met de stakeholders gesproken kan worden.

Wanneer kan een vereniging zich aansluiten?

De organisaties die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij P3NL kunnen contact opnemen. Er zijn toelatingseisen voor nieuwe leden, zij zullen in ieder geval binnen de doelomschrijving van de federatie moeten passen en aan het bestuur aannemelijk moeten maken dat zij voldoen aan de eisen van het lidmaatschap. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Rianne Groen via info@P3NL.nl of telefoonnummer 030-8201595.

Klachten- en geschillenregeling

Wat zijn de kosten voor aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling?

Voor aansluiting betaalt u jaarlijks een vast abonnementstarief per jaar (€ 25,- in 2017 en 2018). Dat is exclusief de kosten voor de inzet van de functionaris of commissie. De inzet van de klachtenfunctionaris kost ongeveer € 65,- per uur. De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer € 2000,-. NB: dit is een ervaringscijfer waarbij aangetekend moet worden dat we verwachten dat de commissie slechts sporadisch zal hoeven te worden wordt ingeschakeld.

Deze kosten komen alleen aan bod als een cliënt daadwerkelijk een klacht en eventueel daarna een geschil indient en komen in dat geval voor rekening van de zorgverlener. Iedere zorgaanbieder kan zich daarvoor zelf verzekeren via bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vanuit P3NL wordt daarvoor geen gezamenlijke regeling voor aangeboden. Aangesloten verenigingen kunnen echter wel collectieve verzekeringen voor hun leden aanbieden (zoals het NIP via AON doet).

Kunnen meerdere zorgverleners in een kleine praktijk zich aanmelden?

Bij de regeling zoals P3NL die aanbiedt, kunnen alleen individuele zorgverleners zich aanmelden. De regeling geldt voor klachten van cliënten over de zorg van deze individuele zorgverleners.

Alle zorgverleners binnen een kleine praktijk kunnen zich wel afzonderlijk voor de Klachten- en Geschillenregeling van P3NL aanmelden, mits ze lid zijn van een P3NL-vereniging. Het klachten- en geschillenreglement is geschreven voor individueel werkende zorgverleners, en niet voor praktijken met meerdere zorgverleners. Een praktijk met meerdere zorgverleners die het model klachten- en geschillenreglement van P3NL gebruikt, voldoet dus niet zonder meer aan de eisen die de Wkkgz stelt.

De praktijk kan ook zelf een klachtenfunctionaris zoeken en een klachtenreglement opstellen, en zich als praktijk aanmelden bij de algemene Geschillencommissie Zorg.

Ik heb al een klachtenregeling moet ik me dan ook hier aanmelden?

Er zijn meer verenigingen die hun leden aanbieden om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Als zorgverlener hoeft u zich maar één keer bij een klachten- en geschillencommissie aan te sluiten. U kunt kiezen van welke dienstverlening u gebruik wilt maken. Ook als u van meerdere P3NL-verenigingen lid bent, bijvoorbeeld van het NIP en de NVO, hoeft u zich maar één keer aan te melden bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Het is wel belangrijk de beide lidmaatschappen aan te kruisen op het aanmeldformulier.

Is de geschillenregeling van P3NL door de minister van VWS erkend?

De geschillenregeling is door de minister van VWS erkend als geschilleninstanties in de zorg. Deze erkenning is gepubliceerd op de website van VWS.