Leesbaarheid:

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit, van links naar rechts:

Jim Bijlstra, Jack Dekker, Marc Verbraak (voorzitter), Arnold van Emmerik, Ariëlle de Ruijter, Rudolf Ponds (niet op de foto).

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem in de algemene vergadering van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.