Leesbaarheid:

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit: Jeroen Muller (voorzitter NIP), Arnold van Emmerik (voorzitter VGCt), Marc Verbraak (voorzitter NVGzP), Ariëlle de Ruijter (bestuurslid VKJP), Jim Bijlstra (voorzitter NVO).

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.