Leesbaarheid:

Bestuur

Het bestuur van P3NL bestaat uit:

Jack Dekker (penningmeester NIP)

Arnold van Emmerik (voorzitter VGCt),

Jim Bijlstra (voorzitter NVO),

Ariëlle de Ruijter (bestuurslid VKJP)

Marc Verbraak (voorzitter P3NL en bestuurslid NVGzP)


P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.