Leesbaarheid:

Pers

Informatie

Meer aandacht voor de persoon en minder aandacht voor de stoornis
P3NL Kennisagenda - Kwaliteit van psychologische zorg verbeteren door onderzoek

Hoe kunnen we de zorg voor álle cliënten verbeteren? En welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? Het beantwoorden van deze vragen vraagt om wetenschappelijke kennis. Daarom heeft de federatie P3NL het afgelopen jaar gewerkt aan een kennisagenda. De kennisagenda is bedoeld als input voor wetenschappelijk onderzoek, om de geestelijke gezondheidszorg op een systematische en onderbouwde wijze te verbeteren.

Participeren op zinvolle wijze in de maatschappij

De kennisagenda geeft een overzicht van 10 belangrijke kwesties (hiaten) die in de psychologische en pedagogische hulpverlening spelen en waar onderzoek naar nodig is, zodat we de zorg kunnen verbeteren en ook grotere groepen mensen helpen te participeren op een zinvolle wijze in de maatschappij. Bekijk hier de Kennisagenda met de 10 hiaten.

Middelen voor onderzoek prioriteren
Subsidiegevers kunnen de kennisagenda gebruiken om subsidieprogramma’s te formuleren en middelen voor onderzoek te prioriteren. Daarnaast kan de agenda als basis dienen voor het uitwerken van onderzoeksvoorstellen. Overkoepelend wil P3NL de subsidiekalender op structurele basis monitoren en relevante calls onder de aandacht brengen bij haar lidverenigingen en onderzoekers. Het uiteindelijke doel is dat de zorg verbetert, doordat de kennis uit onderzoek wordt gebruikt in de behandelingen.

 

Noot voor de redactie:

Vragen? Neem dan contact op met Marnix de Romph,
directeur, telefoonnummer: 06 - 11 37 46 92/ e-mail: marnix.de.romph@p3nl.nl