Leesbaarheid:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze wet verplicht alle organisaties en zzp’ers om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens, en om te kunnen aantonen en uitleggen hoe ze dat doen. Net als bij bedrijfshulpverlening (BHV) of het installeren van antivirussoftware, is het niet voldoende als je je eenmalig verdiept in de AVG. De AVG verwacht dat gegevensbescherming in de dagelijkse praktijkvoering is geborgd. P3NL biedt in samenwerking met de Stichting AVG een hulpmiddel aan om gemakkelijk te voldoen aan de eisen van de AVG.

Het AVG-programma

Je wilt AVG goed regelen, maar je wilt er niet teveel tijd en geld aan besteden. Hoe zorg je dat je daadwerkelijk niets vergeet? De Stichting AVG heeft alles wat de wet van je verwacht samengevat in een stappenplan. Door het doorlopen van dit stappenplan implementeer je de AVG-wetgeving op de juiste manier in je praktijk. 

De AVG stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Van je medewerkers en van je cliënten. Wie er niet aan voldoet, kan hoge boetes krijgen. De wet eist een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.

Het is misschien niet iets waar je om staat te springen, maar het moet wel gebeuren.

Daarom hebben we het makkelijk gemaakt. In het digitale AVG-stappenplan doorloop je alle aandachtspunten van de AVG en vul je meteen in hoe het in jouw organisatie geregeld is. Bij elke stap hoort een uitlegvideo zodat je precies weet wat ervan je wordt gevraagd. Door middel van checkboxen en invulvelden wordt het je makkelijk gemaakt en weet je zeker dat je niets vergeet. Elke stap in het plan heeft een video en heldere uitleg. Het stappenplan is ontwikkeld in samenwerking met verenigingen zoals P3NL en juridische experts. De voordelen voor jou:

  • Snel en eenvoudig AVG-proof!
  • Een uitlegvideo bij elke stap
  • Een opleidingsvideo voor iedereen in de organisatie
  • AVG verklaring (om aan te tonen dat je alles hebt gedaan)
  • Altijd gratis updates
  • Juridische voorbeelddocumenten
  • Datalek stappenplan
  • Eerstelijns juridische helpdesk staat voor je klaar

Meer informatie over het stappenplan vindt je op www.avg-programma.nl.

Nog niet begonnen met de AVG? Doorloop snel het stappenplan zodat je up-to-date bent!

Ben je er door omstandigheden nog niet aan toegekomen om je praktijk volledig AVG-proof te maken? Of ben je recent een praktijk gestart? Ga snel aan de slag met de AVG en leg jezelf een deadline op. Via het online AVG-programma is het voor de meeste organisaties niet meer dan een paar uur werk. Controleer een paar keer per jaar of de gegevens in je AVG-verklaring nog kloppen. Voorkom problemen bij controle en meldingen van cliënten of andere relaties bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht alle klachten in behandeling te nemen.

Ledenvoordeel

AVG-Programma heeft een speciaal ledentarief. Via P3NL krijg je een korting van 70% op het stappenplan inclusief toegang tot de juridische helpdesk. In 2023 is het tarief € 5,50 ex btw per maand. Het bedrag wordt jaarlijks gefactureerd, het abonnement wordt jaarlijks verlengd. Gebruikmaken van dit ledenvoordeel? Meld je aan via de P3NL-ledenpagina.

AVG OK Vignet

Met het AVG OK-vignet laat je zien dat je de privacy van je klanten of patiënten serieus neemt. Je mag het vignet voeren (op je website of in je correspondentie) als je het stappenplan hebt doorlopen en aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet. Toetsing vindt plaats door de Stichting AVG. Met het AVG OK-vignet kan iedereen zien dat je zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.