Leesbaarheid:

Onderzoek nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

informatiebijeenkomst 1 februari

Nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan een onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dus dé kans om input te leveren voor de raming van het Capaciteitsorgaan. Deze raming draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.

Online informatiebijeenkomsten

Om u een toelichting te geven over deze uitvraag en de vragenlijst zijn er een informatiebijeenkomst:

-          Voor zorgprofessionals en vrijgevestigden: op 1 februari, van 16:30 tot 18:00, klik hier voor meer informatie.

Start onderzoek zorgprofessionals en vrijgevestigden

Als zorgprofessional en vrijgevestigde kunt u begin 2022 worden benaderd om deel te nemen aan de uitvraag. Dit gebeurt als steekproef uit het BIG-register en u kunt in januari een uitnodiging ontvangen om deel te nemen door het NIVEL of het CIBG. In januari wordt een link via deze nieuwsbrief en andere kanalen verspreid.

Contact

Inhoudelijke vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl