Leesbaarheid:

Kitlyn Tjin A Djie wint de P3NL-prijs - uitreiking op 11 maart

Beloning en aanmoediging voor haar werk gericht op diversiteit en interculturele dialoog

De P3NL-prijs wordt op 11 maart voor de derde keer uitgereikt. Met de prijs wil P3NL vakmensen belonen én aanmoedigen die het vakgebied van de psychologische en pedagogische zorg op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier op de kaart zetten. De jury en het bestuur van P3NL hebben Kitlyn unaniem tot winnaar gekozen.

Beschermjassen

Kitlyn is begonnen als jeugdhulpverlener, waar ze merkte dat de Nederlandse opvattingen over hulpverlening niet aansloten bij kinderen met een migrantenachtergrond. Hiervoor ontwikkelde ze het model 'beschermjassen' waarin handvatten worden geboden aan professionals en iedereen die te maken heeft met diversiteit en culturele verschillen. ‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit en interculturele dialoog, het model is te gebruiken op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs en in de wijk.

Kitlyn communiceert open en via diverse kanalen. Haar boeken zijn toegankelijk voor iedereen die zich wil verdiepen of wil ontwikkelen in het ruimte bieden voor diversiteit en verbinding. Het bijzondere aan ‘Beschermjassen’, is dat het waarde toevoegt voor iedereen die betrokken is. Het biedt een veilige plek waar hulpverleners en families samen leren en is direct bruikbaar en toegankelijk voor professionals, de familieleden zelf en de betrokken organisaties. Kitlyn heeft een scherp oog voor het maken van culturele verbinding. Een voorbeeld: de Nederlandse cultuur is één van de weinige culturen waarin het niet vanzelfsprekend is dat er bij grote gebeurtenissen in het leven bloemen en eten aanwezig zijn. In het beschermjassenhuis van Kitlyn is er oog voor dit soort details, die het verschil kunnen maken voor het bieden van een vertrouwde omgeving voor families en het realiseren van verbinding.

Uitreiking en lezing 11 maart 2022

Kitlyn neemt de prijs in ontvangst tijdens de P3NL-middag op 11 maart 2022. Aansluitend aan de uitreiking houdt Kitlyn een lezing. Wil je de prijsuitreiking en lezing bijwonen, stuur dan een mail naar rianne.groen@p3nl.nl. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar.

Lees meer over Beschermjassen op www.beschermjassen.nl