Leesbaarheid:

Brief aan minister over STAP-regeling

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een subsidie van maximaal € 1000,- per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze subsidie heet het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Op dit moment kunnen de verenigingen aangesloten bij P3NL niet in het scholingsregister worden opgenomen en komt veel geaccrediteerde scholing niet in aanmerking voor subsidie uit het STAP-budget. P3NL heeft hierover samen met een aantal verenigingen en organisaties binnen en buiten P3NL een brief geschreven aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.

We willen dat het scholingsregister van STAP zo snel mogelijk toegankelijk wordt voor branche- en sectorspecifieke scholing. Het ministerie is hiervoor een toetsingskader aan het ontwikkelen. We willen dat dit toetsingskader voor fase 2 van de STAP-regeling snel wordt ontwikkeld en in werking treedt. Het toetsingskader moet het mogelijk maken dat de geaccrediteerde bij- en nascholing van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen onder de STAP-regeling gaan vallen. De registraties en de bijbehorende bij- en nascholing spelen een belangrijke rol bij het blijven leren en ontwikkelen van professionals, en dragen zo bij aan de doelstelling van de STAP-regeling.

Lees hier de brief

Zie voor meer informatie:

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

https://www.stapvooropleiders.nl/