Leesbaarheid:

Nieuw praktijkverhaal Kennisagenda geplaatst

Onderzoek nodig naar zorg aan kinderen door wijkteams, onderwijs, POH-GGZ

Hoe werkzaam zijn effectief bewezen interventies bij kinderen wanneer deze door zorgprofessionals in het onderwijs , wijkteams, CJG, of POH-GGZ worden uitgevoerd?

Tamarinde Brouwers, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-practitioner, schrijft: 'De inzet van hulpverlenende wijkteams en praktijkondersteuners leidt vooralsnog niet tot een afname van het aantal kinderen met tweedelijnshulp'. 'Er moet mijns inziens weer meer aandacht komen voor echte diagnostiek, waarbij ook gekeken wordt naar de levensgeschiedenis van een kind.'

Lees haar hele bijdrage en de andere verhalen van professionals en cliënten over de kennisagenda in de praktijk.