Leesbaarheid:

Help mee aan betere contracten met zorgverzekeraars!

Geef je ervaring met contractering door aan de NZa

Jaarlijks monitort de NZa de stand van zaken met betrekking tot de contractering in de ggz. De monitor laat zien hoe het met het contracteren gaat én waar het beter kan.

De ervaringen van aanbieders en verzekeraars dragen bij aan de verbetering van het contracteerproces en de contracten. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders en verzekeraars de vragenlijst invullen.

Help jezelf en je collega’s, en deel je ervaringen met contractering. Vul de vragenlijst zelf in als je vrijgevestigd bent, of breng de vragenlijst onder de aandacht van de instelling waar je werkzaam bent. Ook als je geen contracten afsluit, of contracten hebt met een beperkt aantal verzekeraars, is het belangrijk om je ervaringen en overwegingen te delen.

Het invullen kost naar schattig 20 minuten. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 5 maart 2022. De monitor wordt naar verwachting begin juni 2022 door de NZa gepubliceerd. Hoe meer mensen meedoen, des te waardevoller de monitor zal zijn!

Start de vragenlijst