Leesbaarheid:

P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten

antwoordgerichte zorg, mentaal herstel coronacrisis en jeugdhulp en jeugd-ggz

P3NL in een brief aan formateur mevrouw Mariëtte Hamer drie onderwerpen aangedragen. Deze drie onderwerpen zijn naar onze mening het meest urgent en bieden kansen voor het nieuw te vormen kabinet.

  1. inzetten op antwoordgerichte zorg,
  2. het instellen van een fonds voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens de hersteloperatie die na de coronacrisis nodig is om de mentale veerkracht te versterken,
  3. het met man en macht wegnemen van de knelpunten in de jeugdhulp en jeugdggz.

Lees de brief hier