Leesbaarheid:

P3NL verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Op de ledenvergadering van 6 oktober hebben de leden twee bestuursleden benoemd:

Henrie Henselmans, bestuurslid met het aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen. Henrie heeft ruime ervaring als bestuurder in de ggz èn heeft zicht en visie op de maatschappelijke ontwikkelingen in zorg en welzijn. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar effectiviteit en organisatie van de GGZ en de rol en positie van professionals binnen de sector.

Saskia Mulder, bestuurslid met het aandachtsgebied platformfunctie P3NL. Saskia heeft een strategische blik en brengt veel kennis mee vanuit haar werk op de universiteit als onderzoeker en docent. Ze kent de verenigingen van binnenuit doordat ze tot begin 2023 bij de VGCt heeft gewerkt.  Ze is enthousiast en verbindend en wil graag haar bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de nieuwe ambitie van P3NL en verder opbouwen van het platform P3NL.

Het bestuur, de leden en het bureau van P3NL zien uit naar de samenwerking!

Vacature bestuurslid wetenschap en kwaliteit van Zorg

Er staat nog één vacature open, voor een bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg. Als deze vacature vervuld is, is het onafhankelijke bestuur compleet. Het bestuur bestaat dan uit leden met drie aandachtsgebieden (Henrie, Saskia en het te werven bestuurslid) en Bas Rikken als onafhankelijk voorzitter.

Afscheid aftredende bestuursleden

Op de ALV namen we ook afscheid van twee bestuursleden: Kawa Al Ali en Hans de Veen. Zij hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor P3NL, vanuit hun voorzitterschap van respectievelijk de LV POH-GGZ en het NIP. We bedanken hen hartelijk voor hun inzet.

Marie-Jeanne van Hagen blijft bestuurslid tot januari 2024. Ze is naast bestuurslid van P3NL ook bestuurslid bij de NVO. Marleen Rijkeboer is het huidige bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap. Ze is ook voorzitter van de VGCt. Ze treedt af als het bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg is geworven en benoemd.