Leesbaarheid:

Subsidieoproep ZonMw vroege herkenning en behandeling

ZonMw heeft een subsidieronde geopend voor klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling. Indienen kan tot 28 februari. Het is een pre als het onderzoek aansluit op de kennisagenda van P3NL. Relevante kennishiaten zijn onder andere 'wat is de (kosten-)effectiviteit van de POH-GGZ?' en 'Hoe werkzaam zijn effectief bewezen interventies bij kinderen wanneer deze door zorgprofessionals in onderwijs, wijkteams, CJG, of POH-GGZ worden uitgevoerd?'.

Doel van de subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om onderzoeken te selecteren die kennis opleveren over de (kosten)effectiviteit van zowel nieuwe, als bestaande behandelingen en diagnostische interventies. Klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde doelmatige zorg wordt ook wel ‘zorgevaluatie’ genoemd. Kennis die voortkomt uit klinisch toegepast onderzoek kan ondersteuning bieden bij het maken van zorginhoudelijke en beleidsmatige keuzes.

Wat kan worden aangevraagd?

Je kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling én het voorkomen of uitstellen van verergering van psychische problemen, in de geestelijke gezondheidszorg. De resultaten van deze onderzoeken kunnen ondersteuning bieden bij de onderbouwing van richtlijnen, zorgstandaarden of beleidsmatige keuzes.

Randvoorwaarden

Onderzoek dient aan de volgende voorwaarden te voldoen in deze subsidieronde:

  • Het gaat om klinisch toegepast onderzoek.
  • Het onderzoek is gericht op vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg
  • In de eerdere twee subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek in de ggz stonden specifieke stoornissen centraal. In de huidige oproep wordt deze categorisering losgelaten.
  • Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan worden aangevraagd door een onderzoeks- of zorginstelling. Samenwerking tussen ten minste 1 academisch centrum en minimaal 1 niet-academisch centrum is verplicht binnen deze subsidieronde.
Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Aanvraag indienen

Je kunt tot 28 februari 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

 

Zie alle voorwaarden voor de subsidie en informatie over het aanvraagproces de website van ZonMw.