Leesbaarheid:

Brief aan Tweede Kamercommissie over tekort opleidingsplaatsen GZ

P3NL draagt samen met andere partijen een oplossing voor 2022 aan

Nederlandse GGZ, Actiz, VGN, LVVP, NIP, NVGzP en P3NL hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie VWS. In de brief bieden we een oplossing voor het tekort aan opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen. 7 oktober was er een commissiedebat 'arbeidsmartkbeleid in de zorg', waar dit onderwerp op de agenda stond.

Vorig jaar diende kamerlid Renkema al succesvol een motie in voor 45 extra GZ opleidingsplaatsen. Om ook voor 2022 een oplossing te vinden, hebben wij in een gezamenlijke brief een budgetneutrale oplossing voorgesteld: het benutten van de huidige overcapaciteit aan opleidingsplaatsen ‘Klinisch Psycholoog’ (KP) in 2022 voor meer opleidingsruimte voor GZ-psychologen.

Gevolgen van het tekort

In de gezamenlijke brief onderstrepen we dat er grote tekorten zijn aan goed gekwalificeerde behandelaars: “De druk op zorgmedewerkers is groot en de zorg heeft al enige tijd te maken met een ernstig tekort aan BIG-geregistreerde psychologen, waaronder GZ-psychologen. Uiteraard in de ggz, maar ook in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, ziekenhuiszorg en jeugdzorg. Deze tekorten leiden tot onwenselijke gevolgen voor de patiënt, zoals wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van zorg en onnodige verergering van klachten.”

Tekort GZ-psychologen

Het probleem van een tekort aan opleidingsplaatsen doet zich vooral voor bij de opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen. Daar wordt al een aantal jaar te weinig capaciteit beschikbaar gesteld door de overheid. Van de 1.334 aangevraagde opleidingsplaatsen bij Stichting Top Opleidingsplaatsen worden in 2022 helaas maar 832 opleidingsplekken daadwerkelijk beschikbaar gesteld. In 2022 betekent dit dat slechts 62,3% van de benodigde plaatsen ingevuld wordt. Hierdoor kunnen psychologen niet doorstromen en blijft veel capaciteit onbenut.

Langetermijnoplossingen

Voor 2022 ligt er een kans om eenmalig binnen de budgettaire kaders een deel van de bestaande negatieve spiraal te doorbreken. Uiteraard is het niet de bedoeling om “gaten te vullen door andere gaten te creëren”. Het inzetten van KP-plaatsen voor GZ-opleidingsplaatsen is een tijdelijke interventie om te voorkomen dat we dit begrotingsjaar kansen en geld laten liggen. Daarna moet er worden ingezet op structurele oplossingen voor de langere termijn vanaf 2023. Ook hierover vindt tussen de betrokken partijen constructief gesprek plaats.

Lees de gezamenlijke brief over het tekort aan opleidingsplaatsen GZ