Leesbaarheid:

Kandidaten gezocht voor de P3NL-prijs 2021

Welke professional heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

 

Op 8 oktober 2021 zal voor de derde keer de P3NL-prijs worden uitgereikt. Iedereen kan kandidaten aandragen tot 1 augustus 2021.

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs, voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid tot het schrijven van een artikel of blog en het mogen houden van een voordracht op de P3NL-middag op 8 oktober 2021.

Criteria

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten.

P3NL zoekt kandidaten die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Aanmelden kandidaten

Leden van de P3NL-verenigingen kunnen kandidaten aandragen bij de jury. Kandidaten hoeven geen lid van een P3NL-vereniging te zijn. Elke voordracht moet gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend, voor 1 augustus 2021, bij Rianne Groen (rianne.groen@p3nl.nl).

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat dit jaar uit Tessa van Iperen (directeur van de NVRG) en Mieke van Herk (voorzitter NBTP). De jury doet een voordracht aan het bestuur van P3NL. Het bestuur besluit uiterlijk 1 september 2021 wie de P3NL-prijs 2021 wint. De winnaar wordt daarna op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 8 oktober.