Leesbaarheid:

P3NL-award 2019

Welke psycholoog, pedagoog, psychotherapeut of andere gedragsdeskundige heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

P3NL maakt zich sterk voor professionals in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. P3NL wil dit najaar een professional in het zonnetje zetten die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vak en zo de missie van P3NL versterkt. Hierbij denken we aan het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut en ook aan de andere beroepen en functies waar leden van de elf P3NL-verenigingen in werkzaam zijn.

Criteria voor kandidaten:

  • De kandidaat is werkzaam in de psychologische, psychotherapeutische en/of pedagogische zorg. De kandidaat hoeft geen lid te zijn van een P3NL-vereniging.
  • De kandidaat heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut (het vak in de breedte, dus ook o.a. seksuoloog, pdw’er, systeemtherapeut en poh-ggz) en sluit hiermee aan bij en of meer onderdelen van de missie van P3NL:
    • Het vestigen van de aandacht op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
    • Het leveren van een bijdrage aan het verhogen van de transparantie van professionals over de effectiviteit van de professionele beroepsuitoefening.
    • Het leveren van een bijdrage aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
    • Het leveren van een bijdrage aan het pleidooi voor evidence based werken.

Hoe gaat de procedure in z’n werk?

Alle leden van de elf P3NL-verenigingen kunnen kandidaten nomineren. Dit kan tot 1 september.

Dien uw nominatie in door een e-mail te sturen naar Rianne Groen, beleidsmedewerker (rianne.groen@p3nl.nl). Geef in uw e-mail aan waarom de kandidaat de P3NL-award verdient. Uit uw motivatie moet duidelijk blijken wat de aard en het belang van de toegeschreven verdiensten van de kandidaat zijn.

Een jury, bestaande uit twee leden van de Algemene Vergadering van P3NL, beoordeelt de genomineerden en doet een gemotiveerde voordracht aan het bestuur. Het bestuur besluit op haar vergadering op 10 september 2019 wie de P3NL-award 2019 krijgt. De award wordt uitgereikt op het P3NL-evenement op 18 oktober 2019.