Leesbaarheid:

P3NL-prijs

Welke professional heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

Jaarlijks wordt de P3NL-prijs uitgereikt aan een toonaangevende professional of team van professionals in de psychologische en pedagogische zorg. Op 4 oktober reiken we voor de zesde keer de prijs uit. 

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen en ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Naast personen, is het ook mogelijk om een (vak- of onderzoeks-)groep, afdeling of organisatie te nomineren.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. De winnaar wordt uitgenodigd een voordracht geven op de jaarlijkse P3NL-middag, dit jaar op 4 oktober

Criteria

We zoeken kandidaten die:

  • Actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologische en pedagogische professionals en het bieden van effectieve, betaalbare, innovatieve en kwalitatief hoogstaande zorg (inclusief preventie, vroege interventie, nazorg en terugvalpreventie).
  • Actief aandacht weten te vestigen en een bijdrage leveren aan mentale gezondheid en een mentaal gezonde samenleving.
  • Aandacht hebben voor en bijdragen aan domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn.
  • Actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologische en pedagogische professionals om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • Bijdragen aan het pleidooi voor passende zorg. Passende zorg bestaat uit vier elementen: de zorg is waardegedreven, komt gezamenlijk met en rondom de patiënt of cliënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid i.p.v. ziekte.
  • Bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische en pedagogische zorg.

Aanmelden kandidaten

Professionals en de aangesloten verenigingen kunnen kandidaten aandragen voor de prijs. Kandidaten hoeven geen lid van een P3NL-vereniging te zijn. Het is ook mogelijk om een (vak- of onderzoeks)groep, afdeling of organisatie te nomineren.

Tot 1 juli konden kandidaten worden ingediend.

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld, aan de hand van de criteria. De jury bestaat uit drie leden: Pauline Janse, bestuurslid van P3NL, Jiska Weijermans, voorzitter van de VEN en Marleen Rijkeboer, voorzitter van de VGCt. De winnaar wordt door de jury op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 4 oktober.

Eerdere winnaars

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs, voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. In 2021 won Kitlyn Tjin A Djie de prijs, voor haar inzet voor 'Beschermjassen’ een model dat ruimte schept voor diversiteit en interculturele dialoog. In 2022 won Anita Jansen, voor haar werk als toponderzoeker, haar samenwerking met klinische praktijk en haar inzet voor disseminatie van kennis. In 2023 won het team medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam-UMC, als waardering en aanmoediging van het belangrijke werk van psychologen in de transgenderzorg.

Juryrapport Mark van der Gaag

Juryrapport Iva Bicanic

Juryrapport Kitlyn Tjin A Djie

Juryrapport Anita Jansen

Juryrapport medisch psychologen KZCG