Leesbaarheid:

Kitlyn Tjin A Djie neemt de P3NL-prijs in ontvangst

pleidooi voor wisselwerkingen in transculturele systeemtherapie

Vrijdag 11 maart heeft Kitlyn Tjin A Djie de P3NL-prijs in ontvangst genomen. Marnix de Romph citeerde uit het juryrapport: 

 Marnix reikt Kitlyn de P3NL-prijs 2022 uit"Wat wij bijzonder vinden aan het werk van Kitlyn is dat Beschermjassen waarde toevoegt voor iedereen die betrokken is. Het biedt een veilige plek waar hulpverleners en families samen leren. Het is direct bruikbaar en toegankelijk voor niet alleen de professionals maar ook voor de familieleden zelf of betrokken organisaties. Alles met een sterk gevoel om culturele verbinding te maken."

 

 

Wisselwerkingen in therapie

Kitlyn kreeg het beeldje overhandigd en gaf een inspirerende lezing. Je kunt de lezing 'het licht op wisselwerkingen' teruglezen. In het artikel benadrukt Kitlyn het belang van de wisselwerking tussen generaties, de wisselwerking tussen de therapeut en het cliéntsysteem en de wisselwerking tussen kleine en grote verhalen. Dit zijn belangrijke aspecten in therapie, en transculturele systeemtherapie in het bijzonder.

"Systemisch werken gaat dus niet alleen over het in kaart brengen en betrekken van een systeem, maar het gaat over de verhalen in de familie, levensfaseovergangen, de wisselwerking tussen de generaties, de historische gebeurtenissen, de wereldgeschiedenis en de impact daarvan op het familiesysteem."

Lees het artikel 'het licht op wisselwerkingen'