Leesbaarheid:

Terugblik P3NL-middag 6 oktober

6 oktober reikte P3NL de vijfde P3NL-prijs uit. Voor het eerst won een team de prijs: de medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. De voorzitter van het kennis- en zorgcentrum hield een lezing.

Het tweede onderwerp van de middag was Zinnige Zorg GGZ. De projectleider deelde de lessons learned van de projecten rond betere zorg voor ptss en psychose. Mark van der Gaag, winnaar van de P3NL-prijs in 2019, gaf zijn reactie op het Zinnige Zorg-project ‘meer CGT bij psychose’.

P3NL-prijs voor de medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie

Bestuurslid en juryvoorzitter Marleen Rijkeboer reikte de P3NL-prijs uit aan de medisch psychologen van het KZCG. De prijs is een beloning en een aanmoediging voor het team om dit belangrijke werk voor te zetten.

Uit de laudatio:

 Dit team van medisch psychogen is zeer deskundig en bevlogen; professionals die op het scherpst van de snede, te midden van het maatschappelijke debat over genderdiversiteit, hun moeilijke taak moet uitvoeren. Zij zijn er voor de patiënt, ook op momenten van sociale, politieke en/of religieuze tegenwind. Dat gaat soms niet in de koude kleren zitten. Het debat wordt echter niet geschuwd. Op integere en transparante wijze wordt aangegeven hoe zij tot beslissingen komen. Transparantie over de effectiviteit en kwaliteit is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Lees het volledige juryrapport terug.

 Voorzitter van het KZCG Annelijn Wensing-Kruger nam namens het team de prijs in ontvangst en gaf een lezing. Ze ging in op de geschiedenis van transgenderzorg in Nederland en de uitdagingen voor nu en de toekomst.

Van meten naar implementeren: lessons learned bij Zinnige Zorg PTSS en Psychose

Lukas Roebroek, projectleider Zinnige Zorg PTSS en Psychose voor P3NL en Akwa GGZ nam de deelnemers mee in het project Zinnige Zorg. Zinnige Zorg GGZ legt de focus op het verbeteren van de zorg bij twee stoornissen: PTSS en psychose. Lees hier meer achtergrondinformatie over Zinnige Zorg GGZ, inclusief de verbetersignalementen die Zorginstituut Nederland heeft opgesteld: https://www.p3nl.nl/nieuws/zinnige-zorg-ptss-en-psychose.

Lukas zoomde in op het project meer CGT bij psychose en meer traumagerichte behandeling bij PTSS.

metingen, knelpunten, oplossingen

Zeventien GGZ-instellingen hebben een nul-meting gedaan, waaruit duidelijk wordt in welke mate CGTp wordt toegepast. Op basis van de resultaten is per instelling een aanbod gemaakt om het aanbod CGTp te verbeteren. Dit aanbod bestaat bijvoorbeeld uit het aanbieden van scholing en supervisie.

De lessons learned tot nu toe:

  • De meeste instellingen hebben geen zicht op hoeveel CGTp er wordt uitgevoerd in de praktijk, dit maakt de nulmeting waardevol.
  • Er zijn grote verschillen tussen instellingen in de toepassing van CGTp, knelpunten en verbetermogelijkheden, maatwerk is vereist.
  • Dit project activeert het zelforganiserend vermogen binnen de instellingen.
  • Bestuurlijk commitment is een stok achter de deur voor het doorvoeren van verbeteracties binnen de instelling.
  • Verbeteracties nadruk op scholing, supervisie en deskundigheidsbevordering

Voor de actie ‘meer traumagerichte behandeling bij PTSS’ wordt een soortgelijk traject gestart. Er is een vragenlijst samengesteld voor de nulmeting en de eindmeting. Daarmee wordt in kaart gebracht waarin een instelling of afdeling moet werken om meer traumagerichte behandeling bij PTSS te kunnen aanbieden. Ook hier wordt een aanbod op maat gemaakt.

Bekijk de presentatie voor meer informatie over Zinnige Zorg PTSS en psychose een aantal resultaten van de metingen van instellingen over CGTp.

Mark van der Gaag: eerste reactie op de uitkomsten van de metingen in ggz-instellingen

Mark van der Gaag is dé pionier en expert voor cognitieve gedragstherapie voor mensen met psychotische stoornissen. Voor zijn werk heeft hij in 2019 de eerste P3NL-prijs uitgereikt gekregen.

Op 6 oktober gaf Mark zijn reactie op de uitkomsten van het project ‘meer CGT voor psychose’ en de metingen die Akwa GGZ heeft gedaan bij 17 ggz-instellingen. Zijn reactie en tips voor professionals en instellingen en afdelingen voor psychosezorg:

  • Veel psychologen met expertise op CGT voelen zich een eenling in het team. Het is belangrijk om je te identificeren met je eigen discipline en je niet te laten verleiden om teveel taken van andere disciplines op je te nemen. Blijf CGTp toepassen en laat je collega’s de resultaten zien, dat oogst begrip en waardering.
  • Blijf bij je eigen professionele autonomie als gz-psycholoog. Werk als een team waarin iedereen eigen competenties en ook zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in de zorgverlening heeft. Laat niet toe dat je collega’s je competenties begrenzen, op basis van termen als ‘eindverantwoordelijkheid’. Eindverantwoordelijkheid is geen juridisch begrip en is ook niet gestoeld op de wet BIG>
  • Onthoud: er zijn geen contra-indicaties voor CGTp! Doe CGTp bij psychose, ongeacht comorbiditeit en complexiteit.
  • Doe exposure of EMDR bij PTSS en COMET bij negatief zelfbeeld.
  • Doe de opleiding bij de VGCt! Daar word je echt een effectieve therapeut met een heldere beroepsidentiteit.