Leesbaarheid:

Bestuurslid P3NL gezocht!

P3NL, de federatie van 12 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van professionals in de psychologische en pedagogische zorg, zoekt vanwege de vernieuwde ambitie van P3NL versterking van het bestuursteam.

Vernieuwde ambitie: platform voor het gezamenlijk bijdragen aan mentale gezondheid

P3NL ontwikkelt zich verder. De 12 verenigingen hebben de gezamenlijke ambitie opnieuw geformuleerd:

De bij P3NL aangesloten verenigingen voelen een collectieve verantwoordelijkheid voor een mentaal gezonde samenleving. Deze verantwoordelijkheid verbindt de verenigingen. P3NL is als platform het véhicle voor de aangesloten verenigingen om knelpunten en trends te signaleren, en om antwoorden te formuleren op vragen en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Deze antwoorden dragen de partijen gezamenlijk uit. Hierbij is P3NL met mandaat van de aangesloten verenigingen, zichtbaar en agendazettend.

Bij deze vernieuwde ambitie zoeken we nieuwe bestuursleden. P3NL werkt toe naar een onafhankelijk bestuur van vier personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit een onafhankelijke voorzitter en vier bestuursleden die ook bestuurslid van een P3NL-vereniging zijn.

Het bestuur gaat werken vanuit drie aandachtsgebieden:

  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.
  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied platformfunctie P3NL.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed besturen van P3NL.

Vacature bestuurslid met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen

De werving voor het bestuurslid met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen is gestart.

Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de (geestelijke) gezondheidszorg, sociaal domein en welzijn en oog hebt voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Met het bestuur en de leden signaleer je deze maatschappelijke ontwikkelingen en vertaal je het naar oplossingen voor de knelpunten in zorg en welzijn. Je vindt het volledige profiel hier.

De gemiddelde tijdsbesteding is 8 uur per maand. Er is een passende vacatievergoeding beschikbaar.

Als je je herkent in het profiel en belangstelling hebt voor deze mooie en eervolle functie, dan nodigen we je uit om je kandidaat te stellen voor 20 mei a.s.

Je kunt je motivatie sturen naar info@p3nl.nl, ter attentie van Marnix de Romph, directeur P3NL. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marnix via marnix.de.romph@p3nl.nl of 06-11 37 46 92.

Profielen en werving in het vervolg van 2023 en 2024

In de zomer start de werving voor het bestuurslid met aandachtsgebied platformfunctie en in het voorjaar van 2024 werven we het bestuurslid met aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg. Het bestuur vormt een team en werkt samen met de vertegenwoordigers van de verenigingen, directeur en bestuurssecretaris. Hier vind je de profielen voor de drie onafhankelijke bestuursleden.