Leesbaarheid:

Vacature bestuurslid

Meewerken aan de nieuwe ambitie van P3NL

P3NL, de federatie van 11 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van professionals in de psychologische en pedagogische zorg, zoekt vanwege de vernieuwde ambitie in combinatie met een aanpassing in de governance van de federatie, versterking van het bestuursteam.

Vernieuwde ambitie: platform voor het gezamenlijk bijdragen aan mentale gezondheid

P3NL ontwikkelt zich verder. De verenigingen hebben de gezamenlijke ambitie opnieuw geformuleerd:

De bij P3NL aangesloten verenigingen voelen een collectieve verantwoordelijkheid voor een mentaal gezonde samenleving. Deze verantwoordelijkheid verbindt de verenigingen. P3NL is als platform het véhicle voor de aangesloten verenigingen om knelpunten en trends te signaleren, en om antwoorden te formuleren op vragen en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Deze antwoorden dragen de partijen gezamenlijk uit. Hierbij is P3NL met mandaat van de aangesloten verenigingen, zichtbaar en agendazettend.

Bij deze vernieuwde ambitie zoeken we nieuwe bestuursleden. P3NL werkt toe naar een onafhankelijk bestuur van vier personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit een onafhankelijke voorzitter en vier bestuursleden die ook bestuurslid van een P3NL-vereniging zijn.

Het bestuur gaat werken vanuit drie aandachtsgebieden:

  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.
  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied platformfunctie P3NL.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed besturen van P3NL. Het bestuur vormt een team en werkt samen met de vertegenwoordigers van de verenigingen, directeur en bestuurssecretaris. Hier vind je de profielen voor de drie onafhankelijke bestuursleden.

Stapsgewijs naar een onafhankelijk bestuur

Dit voorjaar is er een kandidaat geworven voor de bestuursfunctie met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zomer werft P3NL kandidaten voor het aandachtsgebied platformfunctie. In september zijn de selectiegesprekken. Op de algemene ledenvergadering in oktober wil de selectiecommissie twee nieuwe bestuursleden voordragen aan de leden: de kandidaat voor het aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen en een kandidaat voor het aandachtsgebied platformfunctie.

In het voorjaar van 2024 is de werving voor het laatste nieuwe bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.

Vacature bestuurslid met aandachtsgebied platformfunctie

De werving voor het bestuurslid met aandachtsgebied platformfunctie is gestart.

Voor dit aandachtsgebied is het belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelstellingen van P3NL en dat je (globaal) weet wat de aard van de 11 aangesloten verenigingen is. Als bestuurslid met het aandachtsgebied platformfunctie ben je zichtbaar en benaderbaar voor de verenigingen en signaleer je mogelijke samenwerkingskansen en knelpunten tussen de verenigingen. Zo nodig faciliteer je, samen met je collega-bestuursleden en met het bureau van P3NL, het onderlinge gesprek. Ook heb je oog voor mogelijke nieuwe leden voor P3NL. In het profiel vind je een uitgebreide beschrijving van het aandachtsgebied platformfunctie en ook de algemene taken en competenties voor de bestuursleden.  

De gemiddelde tijdsbesteding is 8 uur per maand. Er is een passende vacatievergoeding beschikbaar.

Lees het profiel

Als je je herkent in het profiel en belangstelling hebt voor deze mooie en eervolle functie, dan nodigen we je uit om je kandidaat te stellen voor 1 september a.s.

Je kunt je motivatie sturen naar info@p3nl.nl, ter attentie van Marnix de Romph, directeur P3NL. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marnix via marnix.de.romph@p3nl.nl of 06-11 37 46 92.