Leesbaarheid:

Nieuw wetenschappelijk onderzoek voor psychologische en pedagogische zorg

In de Kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten. Wetenschappelijk onderzoek naar deze onderwerpen helpt om de pedagogische en psychologische zorg in de praktijk te verbeteren. Er zijn nieuwe onderzoeken die aansluiten bij  de kennishiaten, zoals 'wat zijn de werkzame elementen in de behandeling', 'effectiviteit van e-health' en '(kosten)effectiviteit van intensieve kortdurende behandeling'.

Kennisupdate algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd: alliantie is belangrijk!

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In binnen- en buitenland worden kennis en aanbevelingen ontwikkeld over de samenhang tussen deze factoren en het resultaat van de zorg voor jeugd.

In opdracht van ZonMw heeft het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN het afgelopen jaar twee eerdere kennisinventarisaties geactualiseerd in de internationale kennisupdate algemeen werkzame factoren in de zorg voor de jeugd. In deze kennisupdate worden de belangrijkste inzichten uit internationale (meta-)studies tussen 2013 en 2021 gebundeld en verspreid. Op basis van deze kennisupdate wordt wederom duidelijk dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Het blijven vernieuwen, bundelen en verspreiden van deze kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Vijf nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van psychologsiche en pedagogische behandelingen

ZonMw subsidieert vijf nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van behandelinterventies in de ggz. Deze onderzoeken lopen tot 2027. De onderzoeken sluiten aan bij de kennisagenda van P3NL, en zullen de kennis over werkzame elementen in de behandeling, toevoegen van slaapbehandeling, effectiviteit van e-health en de kosteneffectiviteit van kortdurende intensieve behandelingen vergroten. De vijf onderzoeken:

  • OptiBlend: innovatieve blended verslavingsbehandeling en nazorg
  • Kosten(effectiviteit) van groepsschematherapie voor eetstoornissen

  • De effectiviteit van Forensische Ambulante Systeem therapie (FAST)

  • Triggers & Tech: Verslavingsbehandeling ondersteund met technologie

  • Betere behandeling van kinderen met gedragsproblemen

Lees hier meer over de vijf onderzoeken.

Nieuwe onderzoeken naar innovaties in de jeugdsector

In het ZonMw-programma 'wat werkt voor jeugd' starten binnenkort zes nieuwe projecten. Deze projecten gaan innovatieve werkwijzen ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Lees meer over de zes jeugdprojecten.