Leesbaarheid:

Nieuw wetenschappelijk onderzoek voor psychologische en pedagogische zorg

In de Kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten. Wetenschappelijk onderzoek naar deze onderwerpen helpt om de pedagogische en psychologische zorg in de praktijk te verbeteren. Op deze pagina verzamelen we de onderzoeken die aansluiten bij de kennishiaten.

Succesfactoren en verbeterpunten functie POH-GGZ

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een steeds belangrijkere rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Desondanks is er tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Om deze kennislacunes te helpen vullen heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) een meerjarig onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken. Lees de factsheet en download het hele rapport hier: https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1926-functie-poh-ggz-succesfactoren-en-verbeterpunten.

Kennisupdate algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd: alliantie is belangrijk!

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In binnen- en buitenland worden kennis en aanbevelingen ontwikkeld over de samenhang tussen deze factoren en het resultaat van de zorg voor jeugd.

In opdracht van ZonMw heeft het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN het afgelopen jaar twee eerdere kennisinventarisaties geactualiseerd in de internationale kennisupdate algemeen werkzame factoren in de zorg voor de jeugd. In deze kennisupdate worden de belangrijkste inzichten uit internationale (meta-)studies tussen 2013 en 2021 gebundeld en verspreid. Op basis van deze kennisupdate wordt wederom duidelijk dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Het blijven vernieuwen, bundelen en verspreiden van deze kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Mogelijke bijwerkingen van psychotherapie

Meta-analyse naar negatieve effecten bij psychische behandeling gericht op PTSS: negatieve bijeffecten komen weinig voor. Lees deze samenvatting van het onderzoek van Thole Hoppen en collega’s op het kennisnet van de VGCt.

Vijf nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van psychologische en pedagogische behandelingen

ZonMw subsidieert vijf nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van behandelinterventies in de ggz. Deze onderzoeken lopen tot 2027. De onderzoeken sluiten aan bij de kennisagenda van P3NL, en zullen de kennis over werkzame elementen in de behandeling, toevoegen van slaapbehandeling, effectiviteit van e-health en de kosteneffectiviteit van kortdurende intensieve behandelingen vergroten. De vijf onderzoeken:

  • OptiBlend: innovatieve blended verslavingsbehandeling en nazorg
  • Kosten(effectiviteit) van groepsschematherapie voor eetstoornissen

  • De effectiviteit van Forensische Ambulante Systeem therapie (FAST)

  • Triggers & Tech: Verslavingsbehandeling ondersteund met technologie

  • Betere behandeling van kinderen met gedragsproblemen

Lees hier meer over de vijf onderzoeken.

Nieuwe onderzoeken naar innovaties in de jeugdsector

In het ZonMw-programma 'wat werkt voor jeugd' zijn zes nieuwe projecten gestart. Deze projecten gaan innovatieve werkwijzen ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Lees meer over de zes jeugdprojecten. 

Negen praktijkgerichte onderzoeken in de geestelijke gezondheidszorg

Er zijn negen praktijkgerichte onderzoeken in de ggz gestart. Bij praktijkgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen en toepassen van kennis, waarmee direct oplossingen geboden worden voor de praktijk. Een nauwe samenwerking tussen praktijk, cliënten en/of naasten en onderzoek is hierbij vereist. De projecten zijn onderdeel van het Onderzoeksprogramma ggz en de looptijd van de projecten is van eind 2021 tot eind 2023.

Lees meer over deze praktijkgerichte onderzoeken.