Leesbaarheid:

P3NL brengt een aantal onderwerpen onder de aandacht bij informateur Ronald Plasterk

  

P3NL geeft informateur Ronald Plasterk aandachtspunten mee voor het nieuw te vormen kabinet. De bij P3NL aangesloten verenigingen vragen aandacht voor de focus op het bieden van tijdige, passende zorg, het bevorderen van domeinoverstijgende samenwerking, het investeren in mentale gezondheid, het belang van preventie en goede jeugdhulp en jeugd-GGZ. Lees hier de hele brief.