Leesbaarheid:

Resultaten enquete zingeving ggz-professionals

Aandacht voor zingeving leidt tot betere behandelresultaten

"Aandacht voor zingeving leidt tot betere behandelresultaten" vindt 87% van de ggz-professionals in het Online panel van Akwa GGZ. Bij ruim 60% van de respondenten is zingeving een onderdeel van de visie. Alle uitkomsten van deze enquête gebruiken we als input voor de ontwikkeling van een nieuwe generieke module over zingeving en spiritualiteit in de psychische hulpverlening. P3NL is vertegenwoordigd in de werkgroep die deze generieke module ontwikkelt. Lees hier het hele rapport: https://akwaggz.nl/zingeving-leidt-tot-betere-behandelresultaten-vinden-ggz-professionals/.
In het Online panel van Akwa GGZ denken 600 ggz-professionals mee over continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Geef je hier op voor het panel: https://akwaggz.nl/online-panel/