Leesbaarheid:

Oproep aan minister VWS: raming en bekostiging opleiding orthopedagoog-generalist

In de reactie van de ministers van VWS op de Raming van het Capaciteitsorgaan wordt met geen woord gerept over de orthopedagoog-generalist (OG). Dit is onbegrijpelijk gezien de grote tekorten in de zorg en de bijdrage die deze BIG-geregistreerde beroepsgroep aan de zorg kan leveren.

Om die reden sloeg een brede coalitie op initiatief van de NVO de handen ineen. Donderdag 22 juni vroegen de NVO, deNLggz, JeugdzorgNL, VGN, het HOOG en P3NL de Tweede Kamerleden in een brief de minister aan te spreken op het ontbreken van de orthopedagoog-generalist in de ramingen en de bekostiging. Het is namelijk van groot belang alle beschikbare zorgprofessionals in beeld te hebben en optimaal in te zetten.

We verwachten dat Kamerleden dit de komende weken, in diverse debatten en overleggen, zullen inbrengen.

Lees de brief

 

Lees de brief van de ministers van VWS: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/13/meva-1046015

Lees het advies van het capaciteitsorgaan