Leesbaarheid:

P3NL kritisch over het Integraal Zorgakkoord

Mooie ambities, maar in de uitwerking mager en utopisch door het ontbreken van principiële keuzes

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) beschrijft goed waar de belangrijkste knelpunten zitten in de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Denk aan de toegankelijkheid, de samenwerking tussen de verschillende domeinen, de zorgmedewerkers die onder druk staan en de betaalbaarheid. Principiële keuzes worden echter niet gemaakt en de randvoorwaarden om de ambities uit het IZA te realiseren zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is het akkoord op veel punten de weerslag van wensdenken.
Het is in de concretisering vooral een akkoord tussen grote zorginstellingen en zorgverzekeraars; het merendeel van de zorgprofessionals is niet of onvoldoende betrokken. Bij de uitwerking naar de werkagenda’s moet het perspectief van de zorgprofessional dus nadrukkelijk worden betrokken, maar daar zijn nog geen afspraken over gemaakt.

P3NL ondersteunt de kritische reactie van het NIP op het zorgakkoord. Zie hiervoor: https://psynip.nl/nieuws/nip-kritisch-over-integraal-zorgakkoord/

lees onze volledige reactie

In deze reactie, dat we ook aan VWS hebben gestuurd, geven we een aantal voorbeelden die onze overwegingen illustreren.