Leesbaarheid:

Hulp bij somatische screening EPA-patiënten

Praktische voorbeelden en hulpmiddelen

Mensen met een psychose of andere ernstige psychische aandoening (EPA) hebben vaak last van somatische klachten. Het is daarom belangrijk om bij deze groep een jaarlijkse somatische screening uit te voeren, dit is ook onderdeel van de zorgstandaard psychose. In de praktijk blijkt het lastig om de somatische screening goed te organiseren en om goed af te stemmen tussen de gespecialiseerde ggz en huisartsenzorg.

Om zorgverleners in de (gespecialiseerde) ggz en de huisartsenzorg te ondersteunen, heeft Kenniscentrum Phrenos in opdracht van Zorginstituut Nederland een digitaal overzicht met praktijkvoorbeelden voor somatische screening ontwikkeld. Alle negen praktijkvoorbeelden bevatten onderliggende documenten en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld stappenplannen, handreikingen, voorbeeldbrieven en e-learning tools. Naast dit digitale overzicht met tips en tools heeft Kenniscentrum Phrenos ook een eindrapportage gemaakt met meer achtergrondinformatie.

Dit hulpmiddel is onderdeel van het project Zinnige Zorg voor mensen met psychose. In dit project is onderzocht hoe de zorg voor mensen met psychose in de praktijk kan verbeteren. De belangrijkste verbeterdoelen zijn meer cognitieve gedragstherapie en meer somatische screening.

Digitaal overzicht van praktijkvoorbeelden

Het overzicht bevat negen praktijkvoorbeelden met links naar praktische hulpmiddelen. Je kunt eenvoudig navigeren naar het praktijkvoorbeeld dat het beste aansluit bij je patiënten, het probleem of knelpunt binnen je afdeling of de gewenste oplossingsrichting. Neem vooral even een kijkje en bedenk welke stap je morgen kunt zetten om de somatische problemen van je patiënten beter te onderkennen of de afstemming met je collega’s in de eerste lijn of de specialistische GGZ te verbeteren. Zo werken we samen aan de verbetering van de zorg voor mensen met psychose en andere ernstige psychische aandoeningen.

Bekijk hier het digitale overzicht

 Achtergrondinformatie in de eindrapportage

In de eindrapportage wordt uitgelegd hoe het project tot stand is gekomen en uitgevoerd. Het rapport beschrijft ook de verdere processtappen en de gebruikte methode en gaat dieper in op een aantal ontwikkelpunten voor het implementeren van somatische screening.

Bekijk de eindrapportage