Leesbaarheid:

P3NL reageert op wetsvoorstel inkoop jeugdhulp

Behoud kennis en kunde van vrijgevestigden en kleine instellingen

P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht, met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015.

Het wetsvoorstel beoogt de aanbestedingsprocedures van gemeenten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te versimpelen. P3NL onderschrijft dat doel, maar ziet een aantal risico's. Het grootste risico is dat gemeenten alleen met een beperkt aantal grote organisaties contracten afsluiten. De kennis en kunde van vrijgevestigden en kleine aanbieders gaat dan verloren, tenzij deze kleine zorgaanbieders zich verenigen of aansluiten bij een grotere gecontracteerde partij. We zijn bang dat hierdoor de administratieve lasten niet minder worden, maar worden verschoven. Ook zijn we bang dat dit voorstel de wachttijden niet vermindert. We hopen dat de Tweede Kamerleden onze aandachtspunten gebruiken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Lees de brief aan de Kamercommissie VWS

 

De brief sluit aan op de formatiebrief die P3NL op 14 mei stuurde aan mevrouw Mariëtte Hamer. Daarin hebben we drie punten aangedragen:

  1. De focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional;
  2. Het aanbod van gedragswetenschappers bij de herstelopgave voor Nederland na de crisis als gevolg van de corona-pandemie;
  3. Een noodkreet van de professionals aangesloten bij de leden van P3NL om nù de knelpunten in de jeugdhulp en jeugd-ggz op te lossen.

Deze brief inzake het wetsvoorstel sluit aan op het derde punt.