Leesbaarheid:

Brede coalitie stuurt brief over opleidingsplekken gz-psychologen

Onaangenaam verrast door besluit ministerie VWS

De ministers hebben het advies van het capaciteitsorgaan over de opleidingsplaatsen voor gz-psychologen in 2024 niet overgenomen. Het gemotiveerde advies was om in 2024 1885 gz-psychologen op te leiden, een verdubbeling van het aantal in 2023. De ministers van VWS kennen 965 plekken toe, tot verbazing van de sector. Het opleiden van meer gz-psychologen is een duurzame oplossing voor de knelpunten op de arbeidsmarkt.

Een brede coalitie, waaronder NIP, de Nederlandse ggz en P3NL heeft op initiatief van het NIP een brief opgesteld voor de Tweede Kamer. We vragen Kamerleden om de ministers te bevragen op hun besluit. We hopen dat dit de ministers op andere gedachten brengt.

Lees de brief

Het advies van het capaciteitsorgaan

Gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten ggz en verslavingsartsen vinden snel na afronding van de opleiding een baan. Vaak worden ze al tijdens de opleiding benaderd door werkgevers. Vooral gz-psychologen zijn er te weinig. Daarom adviseerde het Capaciteitsorgaan om jaarlijks 1885 opleidingsplaatsen voor de gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) vrij te maken. De ministers nemen dit advies niet over en kennen ongeveer de helft maar toe, tot verbazing van de sector.

Je kunt het advies van het capaciteitsorgaan teruglezen: Capaciteitsplan 2024-2027 beroepen geestelijke gezondheid.

Brede coalitie bundelt haar krachten

In de brief aan de Tweede Kamer schrijven NIP, de Nederlandse ggz,  NVP, LVVP, P3NL,vLOGO, MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, Revalidatie Nederland, Discipline overleg Sociale Wetenschappen (onderdeel van de SSH Raad) en het Landelijk P-opleider Overleg:

“Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld. In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector zoals vastgelegd in de verschillende zorgakkoorden en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals. Het volgen van de adviezen is daarmee van groot belang maken voor een gezonde sector. Dat de ministers met hun besluit ingaan tegen eerder afgegeven signalen over het volgen van het Capaciteitsorgaan, is voor ons dan ook een zeer onaangename verrassing.”

Integraal zorgakkoord en andere ontwikkelingen onder druk

Het te lage aantal opleidingsplekken heeft veel consequenties, vooral ook voor de huidige groep van BIG-geregistreerde gz-psychologen. Hun werkdruk zal nog hoger worden dan die al is. Het besluit sluit niet aan op de beweging die wordt gemaakt in het integraal zorgakkoord en in het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Het substantieel verhogen van het aantal opleidingsplekken draagt bij aan het verminderen van de wachtlijsten en het verlichten van de druk op de sector. De kleine verhoging waartoe het ministrie heeft besloten is onvoldoende om deze doelen te halen. De coalitie van organisaties roept in hun brief de Kamer op om verdiepende vragen te stellen aan de ministers en ze zo op andere gedachten te brengen.

EenVandaag heeft aandacht besteed aan de brief. Lees hier het artikel.