Leesbaarheid:

Bijeenkomst somatische screening EPA

Donderdagmiddag 1 juni in Utrecht

 Uit het 'Verbetersignalement Psychose' blijkt dat ondanks de aanbeveling in de zorgstandaard, slechts 17% van de mensen in de psychosezorg de afgelopen vijf jaar een somatische screening heeft ontvangen.Het verbetersignalement is onderdeel van de Zinnige Zorg-trajecten voor Psychose en PTSS. Hierbij zet P3NL zich met andere partijen zoals Akwa GGZ in om psychosezorg en zorg voor mensen met PTSS te verbeteren.

In het kader van dit traject organiseren we op donderdag 1 juni een bijeenkomst over somatische screening bij EPA. Van 14:00 tot 17:00 bij het Trimbos Instituut in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers praktijkvoorbeelden delen van somatische screenings binnen de GGZ. Ook zal er aandacht zijn voor het omzetten van screeningresultaten naar passende interventies, het vertalen van goede praktijkvoorbeelden naar effectieve implementatie van een somatische screening en de samenwerking tussen de eerstelijnsgeneeskunde en GGZ bij cardiovasculair risicomanagement.

Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp en graag meer wilt weten, meld je dan aan! Het belooft een interessante en informatieve middag te worden. Het volledige programma en het aanmeldingsformulier zijn te vinden via deze link: https://ggznetwerken.nl/cgt-bij-psychose/aanmelden-bijeenkomst-somatische-screening/.