Leesbaarheid:

Fris je kennis rond PTSS en psychose op!

P3NL is betrokken bij de Zinnige Zorg-trajecten PTSS en psychose. We werken samen met andere beroeps- en brancheorganisaties, MIND en ZN mee aan het plan van aanpak voor meer CGT bij psychose (CGTp) en meer evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS.

Om deze twee acties te laten slagen, is het belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden bij CGTp en traumagerichte behandeling bij PTSS bijhouden. Op veel plekken is hiervoor materiaal te vinden. In dit dossier zetten we het op een rijtje. Mis je informatie, geef het dan door, via info@p3nl.nl.

Evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS

De zorgstandaard psychotrauma- en stressogerelateerde stoornissen

Webinar Psychotrauma - en stressorgerelateerde stoornissen van Akwa GGZ.

Podcast van Akwa GGZ bij de Zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

Aanvullende informatie bij de zorgstandaard, o.a. een samenvatting en keuzehulp

De keuzehulp is ook beschikbaar in de app GGZ-standaarden van Akwa GGZ

 

Webinars, video's, podcasts

Podcast EMDR van de VGCt, met Ad de Jongh en Suzy Matthijssen

 

Websites

Kennisnet thema trauma en ptss van de VGCt. 

 

Informatie voor patiënten

Hey het is oké-campagne, informatie over trauma- en stressgerelateerde klachten, met ervaringsverhalen.

CGT bij psychose

De zorgstandaard psychose

Aanvullende informatie bij de zorgstandaard, o.a. een samenvatting en keuzehulp

De keuzehulp is ook beschikbaar in de app GGZ-standaarden van Akwa GGZ

Video over zorgstandaard psychose: Willeke Brinkman (Directeur bij Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspyschologie en haar specialismen) in gesprek met Henk Mathijssen (voorzitter plusminus)

 

Webinars, video's, podcasts

Symposium shared decision making bij psychose, door NVGzP en MIND.

Podcast van de VGCt over psychose, met Tonnie Staring

 

Artikelen

Antipsychotica en cognitieve gedragstherapie bij psychose, hoe zet je ze zinnig in? Artikel op gedachtenuitpluizen.nl, door Tonnie Staring en Peter Moleman

factsheet CGT bij PTSS van de VGCt

 

Websites

Kennisnet thema stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen van de VGCt

www.gedachtenuitpluizen.nl, een netwerk en website met als doel om de kennis over psychose en de cognitieve behandeling daarvan te vergroten onder professionals.

 

Informatie voor patiënten

Hey het is oké-campagne, informatie over psychosegevoeligheid