Leesbaarheid:

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter

P3NL, de federatie van 13 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van professionals in de psychologische en pedagogische zorg, zoekt in verband met het verlopen van de bestuurstermijn per 5 april 2022 een nieuwe voorzitter van haar bestuur.

Platform voor pedagogische en pedagogische zorg

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld het terugdringen van wachtlijsten, de krapte op de arbeidsmarkt en het betaalbaar houden van de zorg. Dat zijn ‘problemen’, maar het oplossen ervan zijn ook ambities! P3NL zet zich in voor professionals in de psychologische en pedagogische zorg en heeft de afgelopen jaren daarmee een goede positie verworven. P3NL denkt in oplossingen en draagt bij aan het verbinden van een versnipperd beroepenveld  en het bevorderen van de kwaliteit van het vak. Hierbij nemen we de cliënt en het systeem waar hij/zij deel van uitmaakt als uitgangspunt en laten we ons niet terugschrikken door de belemmeringen van het huidige zorgstelsel.

De 36.000 professionals die P3NL vertegenwoordigt, werken in het brede veld van gezondheid, zorg en welzijn, maar ook in het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat biedt een uitgelezen kans om psychologische zorg te verbinden aan (para)medische zorg, het sociaal domein, de langdurige zorg en onderwijs en onderzoek. Hierbij zijn we voortdurend in een veelzijdige en wisselende maatschappelijke coalitie van burgers, bedrijven, onderzoekers en overheid aan de slag met onze gezondheidszorg. Op dit moment hebben we hierbij vanwege onze ontstaansgeschiedenis een focus op de geestelijke gezondheidszorg, maar levert P3NL van harte een bijdrage aan een 'veerkrachtig Nederland’ in de brede zin van het woord. Hierbij zijn psychologische en pedagogische professionals nodig om Nederland, van jong tot oud, veerkrachtig te maken en te houden.

De voorzitter: uitbouwen P3NL en gezicht naar buiten

Omarm je deze grondgedachte en ben je onafhankelijk in denken en handelen maar tegelijkertijd een verbindende en inspirerende aanvoerder van een gemotiveerd team, kijk dan voor de specifieke taken en het volledige profiel van de voorzitter op www.p3nl.nl/profiel-voorzitter.  De voorzitter die we zoeken heeft als specifieke opdracht om P3NL als platform voor psychologische en pedagogische beroepen binnen de ggz te versterken en verder uit te bouwen. Hierbij is de voorzitter het gezicht naar buiten toe op basis van een sterke en aansprekende agenda die eensgezindheid uitstraalt.

Meer informatie

De gemiddelde tijdsbesteding is 6 uur per week. De voorzitter ontvangt voor deze inzet een passende vacatiegeldvergoeding. Als jij je herkent in het profiel en belangstelling hebt voor deze mooie en eervolle functie, dan nodigen we je graag uit om je belangstelling voor 30 november a.s. kenbaar te maken en te reageren via info@p3nl.nl.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de huidige bestuursvoorzitter, dr. Marc Verbraak via m.verbraak@propersona.nl of met drs. Marnix de Romph, directeur P3NL, via marnix.de.romph@p3nl.nl / (06) 11 374 692. Naast dr. Marc Verbraak, bestaat het bestuur van P3NL uit de volgende personen:

  • Drs. Marie-Jeanne van Hagen, orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog, bestuurslid NVO
  • Prof. dr. Marleen Rijkeboer, hoogleraar klinische psychologie, voorzitter VGCt
  • Drs. Kawa al Ali, kinder- en jeugdpsycholoog en POH-ggz, voorzitter Landelijke Vereniging POH-ggz
  • Prof. dr. Rudolf Ponds, hoogleraar medische psychologie, voorzitter NVGzP
  • Drs. Hans de Veen, gezondheidszorgpsycholoog en voorzitter NIP

Bij P3NL zijn de volgende verenigingen aangesloten: LVMP, LV POH-ggz, NBTP, NIP, NVGzP, NVRG, NVO, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en de VPeP.