Leesbaarheid:

Kiesvoorggz.nl gelanceerd

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken politieke partijen over de ggz, mentale gezondheid en middelengebruik? De website www.kiesvoorggz.nl geeft meer informatie over de standpunten van de politieke partijen over o.a. wachtlijsten, toegankelijkheid van de ggz, preventie en het bevorderen van mentale gezondheid. Kiesvoorggz.nl is de afgelopen jaren in aanloop naar de verschillende verkiezingen en nu voor de vijfde keer gelanceerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Nederlandse GGZ, P3NL, MIND en Kenniscentrum Phrenos.

Meer aandacht voor mentale gezondheid en ggz

De aandacht voor mentale gezondheid en mentaal welzijn is groter dan ooit. Net als het belang en de meerwaarde van goede geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Niet alleen voor cliënten en familieleden, de samenleving heeft hier baat bij.
Het is daarom belangrijk te weten hoe de verschillende politieke partijen hierover denken. De partijstandpunten met betrekking tot de ggz en mentale gezondheid zijn daarom te vinden op www.kiesvoorggz.nl Daarnaast is er dit jaar meer doorgevraagd op het thema middelengebruik en preventie. Deze website biedt op onderstaande onderwerpen uitgebreide informatie:

 1. Toekomstvisie
 2. Preventie en bevorderen mentale gezondheid
 3. Middelengebruik
 4. Wachtlijsten en toegankelijkheid
 5. Ambulantisering
 6. Kwaliteit van de zorg
 7. Beschikbaarheid woningen
 8. Ervaringsdeskundigheid
 9. (De)stigmatisering
 10. Ouderenpsychiatrie
 11. Arbeidsparticipatie en eigen kracht

Ga voor meer informatie naar www.kiesvoorggz.nl.