Leesbaarheid:

Update project versterken (post-)hbo-professionals

De initiatiefgroep, bestaande uit de verenigingen VGCt, NBTP, VVP, NVRG, NVVS, LV POH-GGZ en FVB, zet de eerste stappen naar de gezamenlijke ambitie: het versterken van de erkenning en waardering van (post-)hbo-professionals in het biopsychosociale domein.

Nieuwe Projectleider en Projectondersteuner aan boord

Afgelopen september is Jacqueline Heijen aangesteld als projectleider van dit initiatief. Jacqueline brengt ervaring en expertise op het gebied van onderwijs en welzijn met zich mee. Ook verwelkomen we Hanna van Loon als projectondersteuner. Samen zullen zij de leiding nemen in de verdere ontwikkeling van dit project. 

Prioriteit: verkennen van het opleidingsveld

Een van de eerste stappen in ons project is het verkennen van de afstemming van bestaande opleidingen op de behoeften van de arbeidsmarkt. De initiatiefgroep hecht waarde aan het versterken van de hbo-professional om ervoor te zorgen dat zij aansluiten op wat de arbeidsmarkt vereist.

Invitational Conference

In 2024 organiseert de initiatiefgroep een Invitational Conference. Deze conferentie zal dienen als een belangrijk platform voor de uitwisseling van ideeën en het vaststellen van een gezamenlijke visie. De conferentie heeft drie belangrijke doelen: presentatie van de verkenningsresultaten en de gedeelde ambitie, delen van goede praktijken (Inspiratiesessies) en verkennen van gezamenlijke inspanningen (Interactieve Workshops & Paneldiscussies).

Vooruitblik 2024

We zijn dankbaar voor de steun van alle betrokken partijen en kijken uit naar de samenwerking met belanghebbenden om de gezamenlijke doelen te bereiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Heijen via jacqueline@innside-psychologie.nl.