Leesbaarheid:

Vacature bestuurslid P3NL

Meewerken aan de nieuwe ambitie van P3NL

P3NL, de federatie van 11 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van professionals in de psychologische en pedagogische zorg, zoekt vanwege de vernieuwde ambitie in combinatie met een aanpassing in de governance van de federatie, versterking van het bestuursteam.

Vernieuwde ambitie: platform voor het gezamenlijk bijdragen aan mentale gezondheid

P3NL ontwikkelt zich verder. De verenigingen hebben de gezamenlijke ambitie opnieuw geformuleerd:

De bij P3NL aangesloten verenigingen voelen een collectieve verantwoordelijkheid voor een mentaal gezonde samenleving. Deze verantwoordelijkheid verbindt de verenigingen. P3NL is als platform het véhicle voor de aangesloten verenigingen om knelpunten en trends te signaleren, en om antwoorden te formuleren op vragen en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Deze antwoorden dragen de partijen gezamenlijk uit. Hierbij is P3NL met mandaat van de aangesloten verenigingen, zichtbaar en agendazettend.

Bij deze vernieuwde ambitie zoeken we nieuwe bestuursleden. P3NL werkt toe naar een onafhankelijk bestuur van vier personen. Op dit moment is het bestuur in een overgangsfase: het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee onafhankelijke bestuursleden en twee bestuursleden die ook bestuurslid van een P3NL-vereniging zijn. Deze twee bestuursleden vanuit de verenigingen treden af als het derde onafhankelijk bestuurslid wordt benoemd.

Het bestuur gaat werken vanuit drie aandachtsgebieden:

  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.
  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Een bestuurslid met het aandachtsgebied platformfunctie P3NL.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed besturen van P3NL. Het bestuur vormt een team en werkt samen met de vertegenwoordigers van de verenigingen, directeur, bestuurssecretaris en beleidsmedewerker. Hier vind je de profielen voor de drie onafhankelijke bestuursleden.

Stapsgewijs naar een onafhankelijk bestuur

Dit voorjaar is er een kandidaat geworven voor de bestuursfunctie met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zomer is er een kandidaat geworven voor het aandachtsgebied platformfunctie. Op de algemene ledenvergadering op 6 oktober heeft de ledenvergadering deze twee nieuwe bestuursleden benoemd, hun benoeming is per direct ingegaan.

We werven nu het laatste nieuwe bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.

Vacature bestuurslid met aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg

De werving voor het bestuurslid met aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg is gestart.

Voor dit aandachtsgebied is het belangrijk dat je aantoonbare affiniteit en ervaring hebt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Als bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg neem je namens het bestuur zitting in de kwaliteitsraad van Akwa GGZ en ben je de aanjager en bewaker van de kennisagenda van P3NL. In het profiel vind je een uitgebreide beschrijving van het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg en ook de algemene taken en competenties voor de bestuursleden.  

De gemiddelde tijdsbesteding is 8 uur per maand. Er is een passende vacatievergoeding beschikbaar.

Lees het profiel

Als je je herkent in het profiel en belangstelling hebt voor deze mooie en eervolle functie, dan nodigen we je uit om je kandidaat te stellen voor 20 november a.s.

Je kunt je motivatie sturen naar info@p3nl.nl, ter attentie van Marnix de Romph, directeur P3NL. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marnix via marnix.de.romph@p3nl.nl of 06-11 37 46 92.