Leesbaarheid:

Input P3NL voor debat hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC, BBB

P3NL heeft in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer haar zorgen gedeeld over het ontbreken van aandacht voor mentale gezondheid in het hoofdlijnenakkoord. We geven in de brief aan dat we er uiteraard begrip voor hebben dat het in deze fase van het proces van coalitievorming nog te vroeg was voor concrete uitwerking en het benoemen van specifieke maatregelen. We spreken onze oprechte hoop uit dat bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord preventie, vroeg-signalering en vroege interventie met concreet beleid en bijbehorende middelen worden belegd. Met name de gebrekkige inhoudelijke aandacht voor preventie, en sterker nog: de afbouw van financiële middelen voor publieke gezondheid, baart ons zorgen.  

We hopen dat de fractievoorzitters deze punten meenemen in het debat over het hoofdlijnenakkoord op 22 mei, en in de verdere uitwerking van het akkoord.

Brief aan de fractievoorzitters over het hoofdlijnenakkoord